Świat pod lupą – warszawskie spotkania międzynarodowestoiska-partnerow

Idea

Dokąd zmierza świat? Jak będzie wyglądać nowy globalny porządek? Jaką rolę odgrywają miasta i ich mieszkańcy w zmieniającym się świecie? Takie pytania zadajemy sobie w ostatnich latach coraz częściej.

„Świat pod lupą” to zaproszenie do spotkań i rozmów, w których postawimy pytania o Polskę, Europę i świat. Pytania które cisną się nam na usta, a na które nie zawsze znajdujemy odpowiedź. To dwudniowa podróż przez ważne i ciekawe problemy międzynarodowe naszych czasów w towarzystwie znakomitych intelektualistów, wybitnych ekspertek i praktyków oraz innych interesujących rozmówców z różnych krajów. Dyskusje, filmy i warsztaty poświęcone temu, co dzieje się w otoczeniu Polski i Europy, pozwolą zobaczyć współczesne wyzwania wyraźniej i z wielu perspektyw.

W tegorocznej edycji szczególnie uważnie przyjrzymy się przyszłości miast – to one jak w soczewce skupiają wyzwania, z jakimi mierzy się obecnie świat i nasza cywilizacja. Postęp technologiczny i dostępność miejsc pracy czyni je atrakcyjnym domem dla coraz większej liczby ludzi. Choć mówiąc o stosunkach międzynarodowych myślimy głównie o państwach, to przecież miasta w nie mniejszym stopniu wchodzą ze sobą w interakcje, uczą się od siebie wzajemnie i szukają odpowiedzi na wyzwania globalne jak zmiany klimatyczne  czy migracje. Mądrze zarządzane, wykorzystują zaangażowanie obywateli i nowe technologie, które na przykład poprzez nowoczesną infrastrukturę czynią je miejscami przyjaznymi nie tylko dla mieszkających tam ludzi, ale również dla środowiska naturalnego.

W ramach „Świata pod Lupą 2017” rozmawiać będziemy, jak w ubiegłym roku, także o innych ciekawych i ważnych zagadnieniach ze sfery polityki, bezpieczeństwa, integracji czy kultury.

„Świat pod lupą” to spotkania otwarte dla wszystkich, którzy podzielają naszą fascynację światem i troskę o jego przyszłość. Zapraszamy 13 i 14 października do Centrum Kreatywności i Muzeum Pragi w Warszawie!

Tematy pod lupą

Poniżej przedstawiamy tegoroczne tematy.

Miasta

Większość ludzkości mieszka obecnie w miastach, gdzie koncentrują się władza, pieniądze, ale także problemy społeczne i ekologiczne. Miasta to wspólnota mieszkańców, którzy decydują o warunkach swojego życia; laboratorium, w którym testowane są nowe rozwiązania, a także podmiot polityki międzynarodowej. Jak najlepiej wykorzystać ich potencjał? Jak kształtować przestrzeń przyjazną ludziom i naturze? Jak łączyć odmienne interesy różnych grup? Będziemy o tym rozmawiać podczas debat m.in. o ruchach miejskich, nowych technologiach, czy urbanizacji w Afryce.

Migracje

Kryzys uchodźczy, który wstrząsnął Europą w 2015 r., to tylko wycinek globalnych migracji, które coraz mocniej wpływają na naszą rzeczywistość społeczną i polityczną. Migracje lokalne i między krajami są wynikiem rozwoju gospodarczego do niedawna bardzo biednych terenów, konsekwencją konfliktów etnicznych czy religijnych oraz zmian klimatycznych. Te tematy poruszymy podczas sesji o migracji i uchodźcach oraz urbanizacji w Afryce Subsaharyjskiej.

Bezpieczeństwo

Podczas debaty „Wojna w miastach, wojna o miasta” zastanowimy się, jak przemiany liberalnego porządku globalnego wpływają na sposób prowadzenia wojen. W najbardziej współczesnych konfliktach, cywilnym mieszkańcom Aleppo, Doniecka, czy Mosulu nie zostało zapewnione bezpieczeństwo – ich miasta stały się polem bitwy. Problemy dot. bezpieczeństwa obserwujemy również w miastach Unii Europejskiej, które coraz częściej stają się celami zamachów terrorystycznych.

Polska

Jak każdy inny kraj, Polska podlega wpływom zewnętrznym i wewnętrznym, które determinują obecną i przyszłą kondycję państwa. W obliczu licznych międzynarodowych wyzwań i wewnętrznych podziałów z przedstawiciel(k)ami różnych środowisk intelektualnych i opcji politycznych dyskutować będziemy o polskich receptach na rozwój, relacje obywatelskie we wspólnej przestrzeni czy stosunki z partnerami. Patrząc na problemy w konkretnych sektorach, poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak Polska może aktywnie współdecydować o przyszłości projektu europejskiego.

Europa

Unia Europejska doświadczyła wstrząsów zewnętrznych i wewnętrznych, które zmuszają ją do przemyślenia swojej strategii rozwoju. Na horyzoncie rysują się różne propozycje dalszej (dez)integracji Unii, w różnym stopniu popierane przez kraje członkowskie. Ten temat podejmiemy w ramach debat dot. europejskich wyzwań, ruchów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz na sesji zamykającej pt. „Jaka Polska w jakiej Europie?”.

Świat

W tym roku spojrzymy na świat z perspektywy miast, pytając podczas otwarcia czy miasta będą rządzić światem? Przyjrzymy się powstającemu na naszych oczach nowemu globalnemu porządkowi i poznamy punkt widzenia Afryki Subsaharyjskiej. Zastanowimy się, jak z perspektywy rożnych regionów wypada ocena dotychczasowej globalizacji – czyta jest na drodze ku bardziej równościowej alokacji surowców i bogactwa, czy – wręcz przeciwnie – ku coraz bardziej niesprawiedliwemu podziałowi zasobów.

Nowe technologie

Nowe technologie zupełnie zmieniły sposób w jakim żyjemy i pracujemy, otwierają nowe możliwości dostępu do wiedzy oraz nowe linie podziału i wykluczenia. Podczas projekcji filmu „Punkt Krytyczny – Energia odNowa” i sesji „Cyfrowo i zielono – nowe technologie w ekologicznych miastach” weźmiemy te zmiany pod lupę i zastanowimy się, jak przy pomocy nowoczesnych technologii najlepiej zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony rozwój społeczeństw i najbliższego otoczenia.

Globalne zmiany

W tym roku po raz kolejny podejmiemy temat zmian w (liberalnym?) porządku globalnym. Porządek, który do tej pory opierał się na postanowieniach dot. suwerenności państw ustalonych po drugiej wojnie światowej i – przez część państw – po zimnej wojnie, jest teraz diametralnie kwestionowany. Podczas sesji otwierającej o rozwoju miast, debacie o wyzwaniach w Europie, nowych światowym porządku i wojnie w miastach podejmiemy temat zmian, które już zaszły i tych, których powinniśmy się spodziewać.

Tekst końcowy

Zapraszamy.
Facebook

Polecamy debatę o Chinach i ich relacjach z Europą, która odbędzie się już 25 stycznia! ...

Chiny u bram Europy // China at the Gates of Europe

Styczeń 25, 2018, 4:00pm - Styczeń 25, 2018, 10:30am

>>For English see scroll down<< Warszawskie Biuro ECFR serdecznie zaprasza na debatę publiczną: Chiny u bram: Europejskie i japońskie spojrzenie na nowe globalne ambicje Chin 25 stycznia w godzinach 16:00-17:30, Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21) W ostatnich latach Chiny odchodzą od dewizy Deng Xiaopinga, by "nie wychodzić przed szereg", wykazując coraz większe ambicje globalne i stopniowo, ale znacząco, zwiększając swoją obecność za granicą. Chiny aktywnie promują strategiczne inwestycje w Azji Środkowej, Europie i Afryce, a także działają coraz bardziej asertywnie w swoim sąsiedztwie, eskalując napięcia wokół sporów terytorialnych. Co więcej, Xi Jinping wykorzystał lukę otwartą przez Stany Zjednoczone w 2016 roku, stawiając się w roli orędownika globalizacji i wolnego handlu. Jednak w wielu obszarach chińska wizja globalnego ładu jest zasadniczo odmienna od tej, której hołdują zwolennicy liberalnego porządku międzynarodowego, tacy jak UE i Japonia. Jak można więc zareagować na nowe ambicje Chin? Czy istnieje sposób na konstruktywną współpracę z Państwem Środka? W jaki sposób UE i Japonia mogą koordynować swoje znaczenia, aby podołać wzrostowi znaczenia Chin i chronić liberalne podstawy ładu międzynarodowego? Aby odpowiedzieć na te pytania, zapraszamy na debatę z ekspertami: -Francois Godement - Dyrektor programu Azja i Chiny i Senior Research Fellow w ECFR -Bogdan Góralczyk - Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, politolog, sinolog, dyplomata, publicysta - Maaike Okano-Heijmans - Senior Research Fellow w Instytucie Clingendael, ekspertka ds. Japonii i Chin Debatę poprowadzi Caroline de Gruyter, Europejska Korespondentka NRC Handelsblad. Dyskusja będzie częściowo oparta o najnowszą publikację Francois Godement, "Chiny u bram Europy" (www.ecfr.eu/warsaw/publi/chiny_u_bram_europy). Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne). Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 24 stycznia poprzez formularz rejestracyjny: goo.gl/forms/3u5AFMp9DaQVFuls2 W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt: Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) Ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38 E.: warsaw@ecfr.eu --------------------------------------------------- Warsaw Office of the European Council on Foreign Relations (ECFR) has the pleasure of inviting you to the public debate: China at the Gates: European and Japanese perspectives on China's new global posture January 25th between 16:00 and 17:30 in The Westin Warsaw Hotel (Al. Jana Pawła II 21) In recent years, China has gradually, but significantly, expanded its global presence and ambitions, moving away from Deng Xiaoping’s prescription to “keep low profile”. It has actively promoted strategic investment in Central Asia, Europe and Africa and exhibited assertiveness in its neighbourhood, escalating tensions over territorial disputes. Furthermore, China’s Xi Jinping exploited the leadership gap left by the United States after 2016 and positioned himself as a champion of globalisation and free trade. Yet in many areas Chinese vision of the global order is fundamentally at odds with one espoused by liberal powers, such as the EU and Japan. How to react to China’s new ambitions? Is there a way to constructively engage this new power? How can the EU and Japan cooperate to manage China’s rise and protect the liberal foundation of international order? In order to address these questions, we invite you to a debate between: -Francois Godement – Director of Asia & China programme and Senior Research Fellow at ECFR -Bogdan Góralczyk – Director of the European Center of the University of Warsaw, political scientist, sinologist, diplomat and columnist -Maaike Okano-Heijmans – Senior Research Fellow at the Clingendael Institute, expert on Japan and China. The debate will be moderated by Caroline de Gruyter, Europe Correspondent for NRC Handelsblad. The discussion will be in part based the latest publication by Francois Godement, ‘China at the gates: A new power audit of EU-China relations’ (www.ecfr.eu/publications/summary/china_eu_power_audit7242). The debate will be held in Polish and English (simultaneous translation). Please confirm your participation until the 24th of January via a registration form: goo.gl/forms/3u5AFMp9DaQVFuls2 In case of problems with the online registration, please contact our office : Warsaw Office of European Council on Foreign Relations (ECFR) Ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38 E.: warsaw@ecfr.eu

View on Facebook
Flickr
MixCloud
You Tube