Świat pod lupą – warszawskie spotkania międzynarodowestoiska-partnerow

Idea

Dokąd zmierza świat? Jak będzie wyglądać nowy globalny porządek? Jaką rolę odgrywają miasta i ich mieszkańcy w zmieniającym się świecie? Takie pytania zadajemy sobie w ostatnich latach coraz częściej.

„Świat pod lupą” to zaproszenie do spotkań i rozmów, w których postawimy pytania o Polskę, Europę i świat. Pytania które cisną się nam na usta, a na które nie zawsze znajdujemy odpowiedź. To dwudniowa podróż przez ważne i ciekawe problemy międzynarodowe naszych czasów w towarzystwie znakomitych intelektualistów, wybitnych ekspertek i praktyków oraz innych interesujących rozmówców z różnych krajów. Dyskusje, filmy i warsztaty poświęcone temu, co dzieje się w otoczeniu Polski i Europy, pozwolą zobaczyć współczesne wyzwania wyraźniej i z wielu perspektyw.

W tegorocznej edycji szczególnie uważnie przyjrzymy się przyszłości miast – to one jak w soczewce skupiają wyzwania, z jakimi mierzy się obecnie świat i nasza cywilizacja. Postęp technologiczny i dostępność miejsc pracy czyni je atrakcyjnym domem dla coraz większej liczby ludzi. Choć mówiąc o stosunkach międzynarodowych myślimy głównie o państwach, to przecież miasta w nie mniejszym stopniu wchodzą ze sobą w interakcje, uczą się od siebie wzajemnie i szukają odpowiedzi na wyzwania globalne jak zmiany klimatyczne  czy migracje. Mądrze zarządzane, wykorzystują zaangażowanie obywateli i nowe technologie, które na przykład poprzez nowoczesną infrastrukturę czynią je miejscami przyjaznymi nie tylko dla mieszkających tam ludzi, ale również dla środowiska naturalnego.

W ramach „Świata pod Lupą 2017” rozmawiać będziemy, jak w ubiegłym roku, także o innych ciekawych i ważnych zagadnieniach ze sfery polityki, bezpieczeństwa, integracji czy kultury.

„Świat pod lupą” to spotkania otwarte dla wszystkich, którzy podzielają naszą fascynację światem i troskę o jego przyszłość. Zapraszamy 13 i 14 października do Centrum Kreatywności i Muzeum Pragi w Warszawie!

Tematy pod lupą

Poniżej przedstawiamy tegoroczne tematy.

Miasta

Większość ludzkości mieszka obecnie w miastach, gdzie koncentrują się władza, pieniądze, ale także problemy społeczne i ekologiczne. Miasta to wspólnota mieszkańców, którzy decydują o warunkach swojego życia; laboratorium, w którym testowane są nowe rozwiązania, a także podmiot polityki międzynarodowej. Jak najlepiej wykorzystać ich potencjał? Jak kształtować przestrzeń przyjazną ludziom i naturze? Jak łączyć odmienne interesy różnych grup? Będziemy o tym rozmawiać podczas debat m.in. o ruchach miejskich, nowych technologiach, czy urbanizacji w Afryce.

Migracje

Kryzys uchodźczy, który wstrząsnął Europą w 2015 r., to tylko wycinek globalnych migracji, które coraz mocniej wpływają na naszą rzeczywistość społeczną i polityczną. Migracje lokalne i między krajami są wynikiem rozwoju gospodarczego do niedawna bardzo biednych terenów, konsekwencją konfliktów etnicznych czy religijnych oraz zmian klimatycznych. Te tematy poruszymy podczas sesji o migracji i uchodźcach oraz urbanizacji w Afryce Subsaharyjskiej.

Bezpieczeństwo

Podczas debaty „Wojna w miastach, wojna o miasta” zastanowimy się, jak przemiany liberalnego porządku globalnego wpływają na sposób prowadzenia wojen. W najbardziej współczesnych konfliktach, cywilnym mieszkańcom Aleppo, Doniecka, czy Mosulu nie zostało zapewnione bezpieczeństwo – ich miasta stały się polem bitwy. Problemy dot. bezpieczeństwa obserwujemy również w miastach Unii Europejskiej, które coraz częściej stają się celami zamachów terrorystycznych.

Polska

Jak każdy inny kraj, Polska podlega wpływom zewnętrznym i wewnętrznym, które determinują obecną i przyszłą kondycję państwa. W obliczu licznych międzynarodowych wyzwań i wewnętrznych podziałów z przedstawiciel(k)ami różnych środowisk intelektualnych i opcji politycznych dyskutować będziemy o polskich receptach na rozwój, relacje obywatelskie we wspólnej przestrzeni czy stosunki z partnerami. Patrząc na problemy w konkretnych sektorach, poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak Polska może aktywnie współdecydować o przyszłości projektu europejskiego.

Europa

Unia Europejska doświadczyła wstrząsów zewnętrznych i wewnętrznych, które zmuszają ją do przemyślenia swojej strategii rozwoju. Na horyzoncie rysują się różne propozycje dalszej (dez)integracji Unii, w różnym stopniu popierane przez kraje członkowskie. Ten temat podejmiemy w ramach debat dot. europejskich wyzwań, ruchów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz na sesji zamykającej pt. „Jaka Polska w jakiej Europie?”.

Świat

W tym roku spojrzymy na świat z perspektywy miast, pytając podczas otwarcia czy miasta będą rządzić światem? Przyjrzymy się powstającemu na naszych oczach nowemu globalnemu porządkowi i poznamy punkt widzenia Afryki Subsaharyjskiej. Zastanowimy się, jak z perspektywy rożnych regionów wypada ocena dotychczasowej globalizacji – czyta jest na drodze ku bardziej równościowej alokacji surowców i bogactwa, czy – wręcz przeciwnie – ku coraz bardziej niesprawiedliwemu podziałowi zasobów.

Nowe technologie

Nowe technologie zupełnie zmieniły sposób w jakim żyjemy i pracujemy, otwierają nowe możliwości dostępu do wiedzy oraz nowe linie podziału i wykluczenia. Podczas projekcji filmu „Punkt Krytyczny – Energia odNowa” i sesji „Cyfrowo i zielono – nowe technologie w ekologicznych miastach” weźmiemy te zmiany pod lupę i zastanowimy się, jak przy pomocy nowoczesnych technologii najlepiej zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony rozwój społeczeństw i najbliższego otoczenia.

Globalne zmiany

W tym roku po raz kolejny podejmiemy temat zmian w (liberalnym?) porządku globalnym. Porządek, który do tej pory opierał się na postanowieniach dot. suwerenności państw ustalonych po drugiej wojnie światowej i – przez część państw – po zimnej wojnie, jest teraz diametralnie kwestionowany. Podczas sesji otwierającej o rozwoju miast, debacie o wyzwaniach w Europie, nowych światowym porządku i wojnie w miastach podejmiemy temat zmian, które już zaszły i tych, których powinniśmy się spodziewać.

Tekst końcowy

Zapraszamy.
Facebook

Świat pod Lupą udostępnił(a) wydarzenie użytkownika ECFR Warsaw. ...

Transformacja czy izolacja?Polityka UE wobec wschodnich sąsiadów

Listopad 23, 2017, 3:30pm - Listopad 23, 2017, 10:00am

English version below -------------------------------------------- Warszawskie Biuro ECFR serdecznie zaprasza na debatę publiczną Transformacja czy izolacja? Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów 23 listopada w godzinach 15:30-17:00 w Centrum Prasowym Foksal przy ul. Foksal 3/5 Nadchodzący piąty szczyt Partnerstwa Wschodniego (EaP) daje możliwość transformacji wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej, choć wydaje się, że większość członków UE nie dąży – i nie jest gotowa – do wielkich zmian. Od 2008 r. Partnerstwo Wschodnie adaptowało się do nowych wyzwań, proponując konkretne mechanizmy wzmocnienia współpracy, ale kraje UE wciąż nie porozumiały się co do ostatecznego celu tych działań. Czy priorytetem Unii Europejskiej ma być transformacja swojego wschodniego sąsiedztwa, czy też raczej obrona przed płynącymi z niego zagrożeniami? Czy z tegorocznego szczytu wyłoni się spójna wizja ambicji Unii Europejskiej w jej wschodnim sąsiedztwie oraz środków, które jest skłonna w nie zainwestować? Jak zreformować Partnerstwo Wschodnie, by lepiej odpowiadało nie tylko zmieniającej się sytuacji, ale także potrzebom i oczekiwaniom obu stron? Zapraszamy do debaty, w której udział wezmą: >Andrew Wilson – Senior Policy Fellow w ECFR i profesor Ukrainian Studies na University College London >Kristi Raik – Senior Research Fellow w programie European Union Research w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych >Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Dyrektorka programu Otwarta Europa w Fundacji im. Stefana Batorego Debatę będzie moderował Piotr Buras, Dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). Podstawą do dyskusji będzie nowy raport Andrew Wilsona pt. „Partners for Life: Europe’s Unanswered »Eastern Question«” Spotkanie odbędzie się w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne) Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 22 listopada poprzez formularz rejestracyjny : goo.gl/forms/mmQ9TCYhTPDQNkOG3 W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt: Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) Ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38 E.: warsaw@ecfr.eu --------------------------------------------------- Warsaw Office of the European Council on Foreign Relations (ECFR) has the pleasure of inviting you to the public debate: Transformation or isolation? EU policy towards its Eastern neighbours November 23rd between 15:30 and 17:00 in Foksal Press Centre (ul. Foksal 3/5) The upcoming fifth Eastern Partnership Summit provides an opportunity for a reform of the European Union’s eastern neighbourhood – a reform deeper than the member states are willing – or rather ready – to achieve. Despite the fact that, since 2008, the Eastern Partnership has been developing and adjusting to the emerging challenges through concrete initiatives for deepening of cooperation, member states still fall short of agreeing on its final goal. Should it be a priority for the European Union to transform its eastern neighbourhood, or rather to defend itself against the threats that emanate from it? Will this year's summit demonstrate a coherent vision of the EU’s ambitions towards its eastern neighbourhood and the means the member states are willing put toward it? How to reform the Eastern Partnership in order to adapt it not only to changing circumstances, but also to the needs and expectations of both sides? In order to address these questions, we invite you to a debate between: >Andrew Wilson – Senior Policy Fellow at ECFR and Professor of Ukrainian Studies at the University College London >Kristi Raik – Senior Research Fellow at the European Union Research programme at the Finnish institute of International Affairs >Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – Director of the Open Europe programme at the Stefan Batory Foundation The debate will be moderated by Piotr Buras, the Director of the ECFR Warsaw Office. The discussion will be based on the latest report by Andrew Wilson, ‘Partners for Life: Europe’s Unanswered “Eastern Question”’ - www.ecfr.eu/publications/summary/partners_for_life_europes_unanswered_eastern_question_7232 The debate will be held in Polish and English – simultaneous translation will be available. Please confirm your participation by November 22nd via the registration form: goo.gl/forms/mmQ9TCYhTPDQNkOG3 In case of problems with the online registration, please contact our office : Warsaw Office of European Council on Foreign Relations (ECFR) Ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38 E.: warsaw@ecfr.eu

View on Facebook
Flickr
MixCloud
You Tube