Events – World in Focus

Program

2016 program you can see in Archive.13.10.
Fri
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

Registration

To register for the event, please fill in the form below.

Change data/registration kontakt@swiatpodlupa.eu

Guests

13.10Fri g 15:00

prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Mayor of Warsaw

 

13.10Fri g 15:00

Robert Biedroń

Mayor of Słupsk

 

13.10Fri g 15:00

Katharina Fegebank

II Mayor of Hamburg

 

13.10Pt g 15:00

Juliana Kerr

Director - Global Cities and Immigration...

 

13.10Fri g 16:45

Ralf Fücks

Former President of the Heinrich Boll...

 

13.10Fri g 16:45

Wawrzyniec Smoczyński

Managing Director, Polityka Insight

 

13.10Fri g 16:45

Sylvie Kauffmann

Journalist, editor at Le Monde

 

13.10Fri g 16:45

Paweł Kowal

Polish Academy of Science

 

14.10Sat g 10:00

Maciej Zakrocki

Journalist

 

14.10Sat g 10:00

prof. Jan Zielonka

Professor of European Politics

 

Sylke Tempel †

† 05.10.2017

 

14.10Sat g 10:00

Marek Prawda

Head of the Representation of the...

 

14.10Sat g 10:00

Susi Dennison

Director of European Power programme at...

 

14.10Sat g 10:00

Igor Tyshchenko

Project Coordinator at CEDOS

 

14.10Sat g 10:00

prof. Kerstin Jacobsson

Professor at the University of Gothenburg

 

14.10Sat g 10:00

Nikolay Artemenko

Coordinator of the Vesna Democratic Movement

 

14.10Sat g 10:00

Dobrica Veselinović

Urban activist, Belgrade

 

14.10Sat g 10:00

Agnieszka Lichnerowicz

Head of Foreign Dept, TOK FM

 

14.10Sat g 11:30

Michał Olszewski

Deputy Mayor of Warsaw

 

14.10Sat g 11:30

Wojciech Sańko

Code for Poland Project Coordinator

 

14.10Sat g 11:30

Krzysztof Izdebski

Policy Director at ePaństwo Foundation

 

14.10Sat g 11:30

Wojciech Kłosowski

Expert at POLIS Urban Institute

 

14.10Sat g 11:30

Zbigniew Palenica

Deputy CEO – Solaris Bus &...

 

14.10Sat g 11:30

Anna Rostocka

Director of the International Organization for...

 

14.10Sat g 11:30

Michał Sutowski

Krytyka Polityczna Editorial Team

 

14.10Sat g 11:30

Wojciech Sańko

Code for Poland Project Coordinator

 

14.10Sat g 13:45

Ilana Bet-el

Senior Associate Fellow, European Leadership Network

 

14.10Sat g 13:45

Agnieszka Bieńczyk-Misala

Assistant Professor, University of Warsaw

 

14.10Sat g 13:45

Łukasz Kulesa

Rsearch Director at the European Leadership...

 

14.10Sat g 13:45

gen. Klaus Wittmann

Retired Brigadier General

 

14.10Sat g 13:45

Malwina Bakalarska

Assistant Professor at the Polish Academy...

 

14.10Sat g 13:45

prof. Samuel Iyiola Oni

Professor at the University of Lagos

 

14.10Sat g 13:45

Andrzej Polus

Assistant Professor, Wrocław University

 

14.10Sat g 13:45

Wojciech Tycholiz

Senior fellow at the Polish Centre...

 

14.10Sat g 15:15

Piotr Buras

Director of Warsaw’s European Council on...

 

14.10Sat g 15:15

Marek Magierowski

Undersecretary of State at the MFA

 

14.10Sat g 15:15

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Director,Open Europe Programme - Stefan Batory...

 

14.10Sat g 15:15

Irene Hahn-Fuhr

Director, Heinrich Böll Foundation in Warsaw

 

14.10Sat g 15:15

Marcin Kędzierski

Economist, political scientist

 
 
Facebook

Czy autonomia strategiczna Europy jest możliwa pod względem wojskowym i jakie przeszkody polityczne mogą stać na drodze do niej?
📢Zapraszamy na publiczną debatę ECFR Warsaw i Konrad Adenauer Stiftung in Polen 15 marca, w której udział wezmą:
✅Marcin Zaborowski (Visiting Fellow w ECFR)
✅Claudia Major (Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie)
✅Olivier de France (Dyrektor ds. Badań w IRIS w Paryżu)

Debatę będzie moderował Piotr Buras, Dyrektor Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).
Zgłoszenia na debatę przyjmujemy do 13 marca: goo.gl/forms/ZGhyMHtyA1wTzO4z2
...

Strategic autonomy for the EU? How to care better for security

March 15, 2018, 2:00pm - March 15, 2018, 9:30am

English version below -------------------------------------------- Warszawskie biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS) serdecznie zapraszają na debatę publiczną pt. Strategiczna autonomia UE? Jak Europa może zapewnić sobie bezpieczeństwo 15 marca w godz. 14:00-15:30 w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a, Sala Turowicza Prezydentura Donalda Trumpa podważyła gotowość Stanów Zjednoczonych do żyrowania bezpieczeństwa Europy w czasie, gdy kryzysy w sąsiedztwie UE uwypukliły jej zależność od amerykańskich gwarancji. Wydatki obronne państw członkowskich są zbyt małe, a ich przemysł zbrojeniowy zbyt rozdrobniony, by Unia mogła uzyskać odpowiedni stopień autonomii strategicznej bez daleko idących reform. Czy PESCO - nowa inicjatywa w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności - jest w stanie wzmocnić zdolności obronne UE? Czy państwa członkowskie będą musiały zwiększyć wydatki wojskowe, a jeśli tak, to o ile? Czy autonomia strategiczna Europy jest możliwa pod względem wojskowym i jakie przeszkody polityczne mogą stać na drodze do niej? By odpowiedzieć na te pytania, zapraszamy na debatę publiczną, w której udział wezmą: " Marcin Zaborowski (Visiting Fellow w ECFR) " Michał Baranowski (dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund of the United States) " Olivier de France (dyrektor ds. badań w IRIS w Paryżu) Debatę będzie moderował Piotr Buras, Dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) i jest ona organizowana w związku z raportem ECFR i KAS autorstwa Marcina Zaborowskiego pt. 'Poland and European Defence integration'(www.ecfr.eu/publications/summary/poland_and_european_defence_integration). Polecamy również komentarz Marka Leonarda i Norberta Röttgena na temat europejskiej obronności (www.ecfr.eu/article/commentary_a_new_beginning_for_european_defence). Debata odbędzie się w języku polskim i angielskim - zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 13 marca poprzez formularz rejestracyjny: goo.gl/forms/N5ZTU3xfAe7uliGd2 W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt: Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) Ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38 E.: warsaw@ecfr.eu --------------------------------------------------- Warsaw Office of the European Council on Foreign Relations (ECFR) and Konrad Adenauer Foundation in Poland have the pleasure of inviting you to the public debate: Strategic autonomy for the EU? How Europe can better care for its security March 15th between 14:00 and 15:30 on the premises of the Stefan Batory Foundation, ul. Sapieżyńska 10a, Turowicz Room Donald Trump's ascent to presidency put into question the willingness of the U.S. to underwrite European security, just as crises in EU's neighbourhood underscored its reliance on American guarantees. Spending by member-states on defence is too small and their arms industries too fragmented for the EU to reach a necessary degree of strategic autonomy without substantial reform. Can PESCO - a new initiative on security and defence cooperation - strengthen EU's defence capabilities? Will the member states be forced to increase military spending, and if so, by how much? Is European strategic autonomy militarily possible and politically feasible? In order to address these questions, we invite you to a debate with: " Marcin Zaborowski (Visiting Fellow at ECFR) " Michał Baranowski (Head of the Warsaw Office of the German Marshall Fund of the United States) " Olivier de France (Research Director at IRIS, Paris) The debate will be moderated by Piotr Buras, the Director of the ECFR Warsaw Office. The discussion will be held on the occasion of he publication of an ECFR and KAS report by Marcin Zaborowski, 'Poland and European Defence integration' (www.ecfr.eu/publications/summary/poland_and_european_defence_integration). We also recommend ECFR's recent commentary on European defence by Mark Leonard and Norbert Röttgen (www.ecfr.eu/article/commentary_a_new_beginning_for_european_defence). The debate will be held in Polish and English - simultaneous translation will be available. Please confirm your participation by March 13th via the registration form: goo.gl/forms/N5ZTU3xfAe7uliGd2 In case of problems with the online registration, please contact our office : Warsaw Office of European Council on Foreign Relations (ECFR) Ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38 E.: warsaw@ecfr.eu

View on Facebook
Flickr
MixCloud
You Tube