Poland – World in Focus

Poland

Photos from the II edition of the World in Focus conference

13-14.10.2017 | Creativity Center, Warsaw

Photos: Marta Bogdańska

Photos available on Flickr.

 

Coal Atlas: Facts and Figures on a Fossil Fuel

Coal Atlas contains the latest facts and figures on the use of coal and its environmental and social consequences. With more than 60 detailed graphics, the atlas illustrates the coal industry’s impact on nature, health, labour, human rights and politics.

published by Heinrich Böll Foundation/ Friends of the Earth International

authors Cindy Baxter, Banjamin von Brackel, Heidi Feldt, Marcus Franken, Lili Fuhr, Stefanie Groll, Heike Holdinghausen, Arne Jungjohann, Andrzej Kassenberg, Eva Mahnke, Michał Wilczyński

The publication is available at the website of Heinrich Böll Foundation, free of charge.

 

Poland in Europe, what’s next?

Audio recording from the 4th of June 2016.

prelegents: Łukasz Jasina, Ph.D, Marcin Kędzierski, Ph.D., Karolina Pomorska, Ph.D., Michał Sutowski, Maciej Zakrocki

 

 

Photos from foyer, human library and other special events

03.06.2016 | POLIN

Photos: Agnieszka Kokowska

Photos available on Flickr.

 

Photos from the workshop | Hate speech in Focus

Workshop | 03.06.2016 | POLIN

Educator: Magdalena Chrzczonowicz

Photos: Agnieszka Kokowska

Photos available on Flickr.

 

Photos from the workshops | Globally on migration – multiculturalism in schools

Workshops | 03.06.2016 | POLIN

Educators: Malina Baranowska-Janusz, Elżbieta Kielak, Elżbieta Krawczyk, Natalia Pamuła

Photos: Agnieszka Kokowska

Photos available on Flickr.

 

Photos from the debate | When does the capital have a nationality? Discussion on the role of Polish and foreign companies in our economic growth

Debate | 04.06.2016 | POLIN

Prelegents: Jan Krzysztof Bielecki, Prof. Elżbieta Mączyńska PhD., Marcin Piasecki, Joanna Szalacha-Jarmużek, Ph.D.

Photos: Agnieszka Kokowska

Photos available on Flickr.

 

Photos from the debate | Why describe the world?

Debate | 03.06.2016 | POLIN

Prelegents: Max Cegielski, Małgorzata Nocuń, Ludwika Włodek, Ph.D.

Photos: Agnieszka Kokowska

Photos available on Flickr.

 

Photos from the debate | Poland in Europe, what’s next?

Debate | 04.06.2016 | POLIN

Prelegents: Łukasz Jasina Ph.D.Marcin Kędzierski Ph.D.Karolina Pomorska Ph.D.Michał SutowskiMaciej Zakrocki

Photos: Agnieszka Kokowska

Photos available on Flickr.

 

Photos from the debate | How to find a new home in Poland?

Debate | 03.04.2016 | POLIN

Prelegents: Danuta Jeziorkowska, Karima Kanjo, Agnieszka Kosowicz, Besik Latsabidze, Zuzanna Rejmer

Photos: Agnieszka Kokowska

Photos available on Flickr.

 

Clear change in rhetoric, unclear change in policy. Polish foreign and European policies after 2015 parliamentary elections

Analysis describing positions of the main political parties in Poland on foreign and European policy during the electoral campaign 2015.

published by Institute of Public Affairs/ Heinrich Böll Foundation Warsaw Office

edited by Aleksander Fuksiewicz

Analysis can be downloaded on the website of the Heinrich Böll Foundation Warsaw, free of charge.

 
Facebook

Czy autonomia strategiczna Europy jest możliwa pod względem wojskowym i jakie przeszkody polityczne mogą stać na drodze do niej?
📢Zapraszamy na publiczną debatę ECFR Warsaw i Konrad Adenauer Stiftung in Polen 15 marca, w której udział wezmą:
✅Marcin Zaborowski (Visiting Fellow w ECFR)
✅Claudia Major (Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie)
✅Olivier de France (Dyrektor ds. Badań w IRIS w Paryżu)

Debatę będzie moderował Piotr Buras, Dyrektor Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).
Zgłoszenia na debatę przyjmujemy do 13 marca: goo.gl/forms/ZGhyMHtyA1wTzO4z2
...

Strategic autonomy for the EU? How to care better for security

March 15, 2018, 2:00pm - March 15, 2018, 9:30am

English version below -------------------------------------------- Warszawskie biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS) serdecznie zapraszają na debatę publiczną pt. Strategiczna autonomia UE? Jak Europa może zapewnić sobie bezpieczeństwo 15 marca w godz. 14:00-15:30 w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a, Sala Turowicza Prezydentura Donalda Trumpa podważyła gotowość Stanów Zjednoczonych do żyrowania bezpieczeństwa Europy w czasie, gdy kryzysy w sąsiedztwie UE uwypukliły jej zależność od amerykańskich gwarancji. Wydatki obronne państw członkowskich są zbyt małe, a ich przemysł zbrojeniowy zbyt rozdrobniony, by Unia mogła uzyskać odpowiedni stopień autonomii strategicznej bez daleko idących reform. Czy PESCO - nowa inicjatywa w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności - jest w stanie wzmocnić zdolności obronne UE? Czy państwa członkowskie będą musiały zwiększyć wydatki wojskowe, a jeśli tak, to o ile? Czy autonomia strategiczna Europy jest możliwa pod względem wojskowym i jakie przeszkody polityczne mogą stać na drodze do niej? By odpowiedzieć na te pytania, zapraszamy na debatę publiczną, w której udział wezmą: " Marcin Zaborowski (Visiting Fellow w ECFR) " Michał Baranowski (dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund of the United States) " Olivier de France (dyrektor ds. badań w IRIS w Paryżu) Debatę będzie moderował Piotr Buras, Dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) i jest ona organizowana w związku z raportem ECFR i KAS autorstwa Marcina Zaborowskiego pt. 'Poland and European Defence integration'(www.ecfr.eu/publications/summary/poland_and_european_defence_integration). Polecamy również komentarz Marka Leonarda i Norberta Röttgena na temat europejskiej obronności (www.ecfr.eu/article/commentary_a_new_beginning_for_european_defence). Debata odbędzie się w języku polskim i angielskim - zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 13 marca poprzez formularz rejestracyjny: goo.gl/forms/N5ZTU3xfAe7uliGd2 W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt: Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) Ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38 E.: warsaw@ecfr.eu --------------------------------------------------- Warsaw Office of the European Council on Foreign Relations (ECFR) and Konrad Adenauer Foundation in Poland have the pleasure of inviting you to the public debate: Strategic autonomy for the EU? How Europe can better care for its security March 15th between 14:00 and 15:30 on the premises of the Stefan Batory Foundation, ul. Sapieżyńska 10a, Turowicz Room Donald Trump's ascent to presidency put into question the willingness of the U.S. to underwrite European security, just as crises in EU's neighbourhood underscored its reliance on American guarantees. Spending by member-states on defence is too small and their arms industries too fragmented for the EU to reach a necessary degree of strategic autonomy without substantial reform. Can PESCO - a new initiative on security and defence cooperation - strengthen EU's defence capabilities? Will the member states be forced to increase military spending, and if so, by how much? Is European strategic autonomy militarily possible and politically feasible? In order to address these questions, we invite you to a debate with: " Marcin Zaborowski (Visiting Fellow at ECFR) " Michał Baranowski (Head of the Warsaw Office of the German Marshall Fund of the United States) " Olivier de France (Research Director at IRIS, Paris) The debate will be moderated by Piotr Buras, the Director of the ECFR Warsaw Office. The discussion will be held on the occasion of he publication of an ECFR and KAS report by Marcin Zaborowski, 'Poland and European Defence integration' (www.ecfr.eu/publications/summary/poland_and_european_defence_integration). We also recommend ECFR's recent commentary on European defence by Mark Leonard and Norbert Röttgen (www.ecfr.eu/article/commentary_a_new_beginning_for_european_defence). The debate will be held in Polish and English - simultaneous translation will be available. Please confirm your participation by March 13th via the registration form: goo.gl/forms/N5ZTU3xfAe7uliGd2 In case of problems with the online registration, please contact our office : Warsaw Office of European Council on Foreign Relations (ECFR) Ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38 E.: warsaw@ecfr.eu

View on Facebook
Flickr
MixCloud
You Tube