Lista gości – Świat pod lupą

Magdalena Wnuk

Analityczka serwisu MamPrawoWiedziec.pl. Specjalizuje się w analizowaniu procesu legislacyjnego i aktywności polityków w Sejmie i Parlamencie Europejskim. Od marca 2018 w ramach Google Digital News Initiative koordynuje projekt partnerski 300polityka, Stowarzyszenia 61 i Fundacji Frank Bold “Track the Lobby”, którego celem jest stworzenie nowego serwisu o lobbingu w Polsce. W 2018 r. obroniła doktorat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jako stypendystka German Marshall Fund of the United States realizuje badania na temat polskich europarlamentarzystów.

 

Dominika Gmerek

Publicystka Krytyki Politycznej i wiceprezeska Global.lab

Dominika jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała również nauki polityczne na Uniwersytecie Wiedeńskim. Współorganizowała projekt naukowy dotyczący problematyki programów mikrofinansowych w Indiach. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo międzynarodowe publiczne, a także systemowe oraz regionalne aspekty promocji i ochrony praw człowieka. Zawodowo związana z sektorem pozarządowym, doświadczenie zdobywała m.in. w Programie Spraw Precedensowych oraz w Obserwatorium działalności CIA na terytorium RP Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W wolnym czasie angażuje się w działania Kooperatywy Spożywczej „Dobrze”, uprawia miejski ogród i podróżuje.

 

Jan Jakub Chromiec

Jan Jakub jest analitykiem forumIdei Fundacji Stefan Batorego, gdzie zajmuje się miejscem Polski w polityce europejskiej. Studiował grę na flecie, lingwistykę, zarządzanie i polityki publiczne w Łodzi, Moguncji, Rotterdamie i Berlinie, pracował jako kierownik projektów w Fundacji Bertelsmanna w Niemczech i USA. W Fundacji Bertelsmanna uczestniczył m.in. w tworzeniu międzynarodowej agencji ratingowej i nadzorował projekt dotyczący innowacyjności niemieckiej gospodarki. Pisze doktorat w berlińskiej Hertie School of Governance o tym, jak członkostwo w strefie euro wpływa na wpływ państw w Radzie Unii Europejskiej.

 

Agnieszka Cianciara

Dr hab. Agnieszka Cianciara jest politolożką i europeistką, profesorem nadzwyczajnym i wicedyrektorem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wykładała na Uniwersytecie Pantheon-Sorbonne w Paryżu, w Instytucie Nauk Politycznych w Lyonie i Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat integracji europejskiej, w tym zwłaszcza europeizacji i de-europeizacji państw członkowskich, kandydujących i sąsiedzkich. Ostatnio dużo uwagi poświęca nieliberalnym demokracjom i niedemokratycznemu liberalizmowi w Unii Europejskiej.

 

Stanisław Zakroczymski

Redaktor Magazynu „Kontakt”

Ukończył historię ramach Kolegium MISH UW, obecnie studiuje prawo. Jest absolwentem liceum Witkacego i szkoły muzycznej II stopnia, był wychowawcą w grupie SR KIK. Redaktor „Kontaktu”. Autor wywiadu rzeki z prof. Adamem Strzemboszem pt. „Między prawem i sprawiedliwością, który ukazał się nakładem „Więzi”

 

Piotr Trudnowski

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny portalu klubjagiellonski.pl. Pracował dla organizacji obywatelskich, instytucji publicznych, biznesu i polityków.

Działając w organizacjach pozarządowych współinicjował kilka obywatelskich akcji w zakresie stanowienia prawa m.in. dotyczących ustawy o zbiórkach publicznych, tzw. „ustawy o książce” czy ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Autor stanowisk Klubu Jagiellońskiego w konsultacjach publicznych m.in. ustawy o Narodowym Instytucie Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i projekcie ustawy o jawności życia publicznego.

W latach 2012-2013 w Ministerstwie Sprawiedliwości uczestniczył w przygotowaniu tzw. ustaw deregulacyjnych oraz w pracach nad reformą procesu stanowienia prawa zwieńczonych projektem „Koncepcji usprawnienia konsultacji publicznych rządowych projektów aktów normatywnych oraz Oceny Skutków Regulacji”. W latach 2016-2017 był członkiem Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Rozwoju i Finansów Mateuszu Morawieckim.

W przeszłości związany z Fundacją Republikańską, redaktor Rzeczy Wspólnych i Nowej Konfederacji. Pomysłodawca inicjatywy Godzina dla Polski. Zaangażowany w szereg działań trzeciego sektora o charakterze parasolowym, m.in. członek Rady Programowej VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu, członek Rady Programowej 24. Szkoły Liderów Politycznych.

Mąż Karoliny, ojciec Leona.

 

Łukasz Pawłowski

Dziennikarz i publicysta.
Zaczynał w Tygodniku “Europa”, który ukazywał się wraz z “Dziennikiem. Polska-Europa-Świat”. Od 2010 roku w “Kulturze Liberalnej”, obecnie szef działu politycznego i sekretarz redakcji pisma. Pisze głównie o polityce polskiej i amerykańskiej. W 2014 r. za rozmowę z prof. Michaelem Sandelem “Pobudka z amerykańskiego snu” otrzymał nagrodę NBP im. Władysława Grabskiego za najlepszy wywiad o tematyce ekonomicznej. Z wykształcenia psycholog i socjolog, doktor socjologii. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, były academic visitor na Uniwersytecie w Oksfordzie i Indiana University.

 

Łukasz Kobeszko

Filozof, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w problematyce relacji międzynarodowych i Europy Środkowo-Wschodniej. Członek zespołu “Nowej Konfederacji”. Stale współpracuje z Polskim Radiem, Laboratorium Więzi i Magazynem “Kontakt”.

 

Paulina Wilk

Rocznik 1980. Pisarka i publicystka prasowa.

Zajmuje się literaturą i rozwojem globalnym, specjalizuje się w problematyce Indii oraz rejonie Azji i Pacyfiku.

Jest redaktorką działu kultury w kwartalniku „Przekrój, stałą współpracowniczką działu zagranicy tygodnika „Politykai felietonistką miesięcznika „W Drodze. Wcześniej była dziennikarką w dziale kultury „Rzeczpospolitej.

Pisze dla dorosłych i dzieci. Debiutowała świetnie przyjętą książką reporterską „Lalki w ogniu. Opowieści z Indii, w osobistych „Znakach szczególnychopisała doświadczenie dorastania w czasie polskiej transformacji, a w „Pojutrze. O miastach przyszłości“ – obserwacje z największych zurbanizowanych terenów świata. W serii bajek o misiu Kazimierzu zmyśliła losy rezolutnego pluszowego jegomościa i grupy jego przyjaciół.

Pisze rano, ma psa, lubi chodzić.

 

Artur Celiński

12.10 - Sala Konferencyjna B

Artur Celiński, wicenaczelny „Magazynu Miasta”, twórca i szef zespołu projektu DNA Miasta. Politolog, konsultant, komentator życia publicznego. Specjalista w obszarze polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego. Kurator międzynarodowego projektu “Rozmowy zamiejscowe” prowadzonego przez Goethe-Institut. Redaktor i współredaktor 13 raportów badawczych na temat polityki kulturalnej w polskich miastach. Występował w charakterze prelegenta lub moderatora na ponad 100 krajowych i międzynarodowych konferencjach. Autor tekstów opublikowanych w czołowych polskich mediach. Koordynator procesu tworzenia dokumentów strategicznych w dziedzinie kultury w Olsztynie, Koszalinie, Białymstoku i Rybniku. Gościnnie pracuje jako wykładowca akademicki (UW, UKSW, ASP w Warszawie). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Witold Drożdż

Od 2012 Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych w Orange Polska oraz Członek Rady Fundacji Orange. W latach 2010-2012 Wiceprezes Zarządu, a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. W latach 2007-2010 Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne oraz Przewodniczący rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa” i członek rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej. Jest laureatem nagród Info-Star (2009), INFOSTAT (2009) i Ambasador Gospodarki Elektronicznej (2008). Członek Rady Głównej Business Centre Club. Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford.

 

Cécile Duflot

Cécile Duflot jest absolwentką studiów MBA na ESSEC Business School, posiada również tytuł magisterski z geografii. Przez 10 lat pracowała w dziedzinie planowania miejskiego. Już od czasów studenckich była wolontariuszką w różnych ruchach młodzieżowych.

W 2001 roku dołączyła do francuskiej Partii Zielonych i tak rozpoczęła swoją polityczną karierę. W 2003 roku została miejskim doradcą a w 2004 roku rzecznikiem francuskiej Partii Zielonych. Natomiast już w 2006 roku, w wieku 31 lat, została wybrana Narodowym Sekretarzem – liderem francuskich Zielonych. 2010 rok przyniósł dla niej stanowisko regionalnego doradcy, a w czerwcu 2012 została wybrana do francuskiego Parlamentu i podczas prezydentury François Hollande’a otrzymała nominację na stanowisko ministra równości terytorialnej i mieszkalnictwa. W czerwcu 2017 po 16 latach zdecydowała się zakończyć swoją polityczną działalność. Od kwietnia 2018 jest główną Dyrektor Zarządzającą Oxfam France. Ma trzy córki i syna.

 

Agata Gostyńska-Jakubowska

Agata Gostyńska-Jakubowska jest starszą analityczką w Centre for European Reform, gdzie zajmuje się instytucjonalną architekturą Unii Europejskiej, procesem podejmowania decyzji w UE, zróżnicowaną integracją, polską polityką europejskiej, jak i brytyjskimi relacjami z Unią Europejską.

Brała udział w różnych projektach fundowanych m.in. przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Komisję Europejską i fundusze norweskie. Agata jest członkiem głównego zespołu projektu Reshaping European Democracy – inicjatywy Carnegie Europe i programu Democracy and Rule of Law w Carnegie .

Zanim dołączyła do CER, Agata pracowała jako starsza analityczka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych gdzie zajmowała się instytucjonalnymi sprawami Unii Europejskiej. Wcześniej pracowała dla międzynarodowej firmy prawniczej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Publikacje:

The four traps Theresa May must avoid in her EU divorce letter 

Brexit czy możliwe jest kolejne referendum

Exceptional women who inspire Polish community 

 

 

Kerry Longhurst

Dr Kerry Longhurst jest profesorem Jean Monnet w Collegium Civitas. Publikuje na wiele tematów związanych ze sprawami europejskimi i UE, a w szczególności o UE i jej wschodnim sąsiedztwie. Otrzymała granty badawcze i dla wykładowców z UE, Visegrad Fund oraz German Marshall Fund i wykładała na uczelniach we Francji i Wielkiej Brytanii. Jej obecne badania dotyczą korupcji i procesów zawłaszczania państwa w Europie Wschodniej. Kerry Longhurst jest też profesorem wizytującym w Kolegium Europejskim w Natolinie i konsultantką Unii Europejskiej w dziedzinie szkolnictwa wyższego, polityki rozwojowej i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Monika Sadkowska

Kulturoznawczyni, menadżerka kultury, aktorka. Producentka mobilnych ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych w małych miejscowościach m. in. dla Instytutu Teatralnego i Muzeum POLIN. Aktywistka klimatyczna, współorganizatorka Obozu dla Klimatu, współpracuje z Fundacją Rozwój TAK – Odkrywki NIE.

Publikacje:

Odzyskujemy energię! Magazyn Kontakt, wrzesień 2018, wywiad

Obozy dla ochrony klimatu, Dzikie Życie, czerwiec 2018

 

Tanja Busse

Urodzona w 1970 roku, dorastała w gospodarstwie rolnym w powiecie Höxter. Ukończyła studia dziennikarskie w Dortmundzie we Wschodniej Westfalii, filozofię w Bochum oraz staż WDR (Westdeutscher Rundfunk) w Kolonii. Stypendystka Studienstiftung des Deutschen Volkes we Włoszech, badaczka Etiopii, Tanzanii, Indonezji i USA. Doktorat z filozofii zdobyła w 2000 roku, pracą na temat wizji końca świata w masowych mediach. W latach 2002-2003 redaktorka WDR, od tego czasu również freelancerka pisząca dla  Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Freitag i wielu innych, a także moderatorka dyskusji i konferencji na tematy związane z rolnictwem, zrównoważonym rozwojem, żywieniem i ekologią. W 2016 roku została powołana do Komisji Rolnej przy Federalnej Agencji Środowiska, w 2017 otrzymała nagrodę Salus-Medienpreis, zaś w 2018 nagrodę TiBu Niemieckiej Federacji na rzecz Dobrostanu Zwierząt. Autorka licznych publikacji, ostatnio ukazała się jej książka Die Wegwerfkuh (Blessing, Monachium 2014). Mieszka z rodziną w Hamburgu.

 

Krzysztof Mazur

Prezes Klubu Jagiellońskiego. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (CA KJ) w zakresie polityki, spraw obywatelskich i zarządzania publicznego. Absolwent politologii i MISH UJ oraz studiów podyplomowych na University of Notre Dame (USA). Doktor nauk politycznych, specjalizuje się w filozofii społecznej oraz zarządzaniu publicznym. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek sekcji Edukacje, młode pokolenie i sport oraz Nauka i innowacje w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Współtwórca raportu NRR na temat Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach CA KJ prowadzi badania nad politykami horyzontalnymi, polityką innowacyjną oraz koncepcją budowy “mózgu państwa”.

Członek Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, w ramach której brał udział w projekcie Otwarte Spółki Skarbu Państwa, którego celem jest budowa kompetencji spółek w zakresie polityki innowacyjnej.

Publikacje:

Przekroczyć nowoczesność, Teologia Polityczna, grudzień 2017

Polskie państwo w erze Big Data. Rejestry publiczne kluczem do lepszej polityki?

Nadzieja i beznadziejność państwowców. Wokół „Wyjścia awaryjnego” Rafała Matyi

 

Karolina Lewicka

Dziennikarka polityczna Radia Tok FM

Karolina Lewicka jest dziennikarką polityczną w Radiu TOK FM, gdzie prowadzi program Wywiad polityczny. Wcześniej przez kilkanaście lat związana z TVP. Była reporterką sejmową i publicystką, relacjonowała wszystkie kampanie wyborcze w latach 2005-2015.

Laureatka nagrody Wolność słowa stowarzyszenia Unió de Periodistes Valencians.

Politolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykłada Warsztat Telewizyjny w Collegium Civitas. Interesuje się historią, marketingiem politycznym i teatrem.

Publikacje:

O roli prawa i znaczeniu sprawiedliwości opowiada prof. Monika Płatek – podcast TOK.FM

Józef Piłsudski, wybory brzeskie i sytuacja polityczna II RP – podcast TOK.FM

“To nie do pomyślenia, ale członkowie KRS nie mieli świadomości, że głosowali na kandydatów, których biografii nie znali” – podcast TOK.FM

 

Radosław Gawlik

W latach 80. działał w Ruchu Wolność i Pokój oraz w Solidarności, organizując między innymi protesty w sprawie Huty Siechnice i elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu, jako członek zespołu do spraw ekologii. W latach 1989-2001 poseł na Sejm, wiceminister środowiska w rządzie Jerzego Buzka. Był członkiem Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna, Unii Demokratycznej oraz Unii Wolności, z której odszedł w 2004 roku, gdy zaangażował się w tworzenie ugrupowania Zieloni. Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

 

Katarzyna Szymielewicz

Prawniczka, działaczka społeczna i publicystka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, zajmującej się problematyką społeczeństwa nadzorowanego. Publikowała na łamach Krytyki Politycznej, Polityki, Gazety Wyborczej, Dziennika Gazety Prawnej oraz The Guardian. Brała udział w pracach nad europejską reformą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), który to proces został zobrazowany w dokumencie Democracy Davida Berneta.

Prowadziła seminarium Od ‘elektronicznego oka’ do ‘płynnego nadzoru’ – rozmowy o społeczeństwie nadzorowanym w Instytucie Studiów Zaawansowanych, wykłada także na Uniwersytecie w Gironie w ramach programów Technology & Security oraz Technology & Privacy. W latach 2011-2016 doradczyni przy Radzie Informatyzacji i Radzie do Spraw Cyfryzacji Ministerstwa Cyfryzacji. Wice-prezeska organizacji European Digital Rights, członkini Rady Akcji Demokracji oraz Rady Programowej Amnesty International Polska, działaczka Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

Edwin Bendyk

Jest autorem czterech książek: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (W.A.B., 2002), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci (W.A.B, 2004), Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu (W.A.B, 2009) oraz Bunt Sieci (POLITYKA, 2012). Wraz z Jackiem Santorskim i Witoldem Orłowskim opublikował również książkę Jak żyć w świecie, który oszalał.  Członek Polskiego PEN Clubu oraz European Council on Foreign Research.

Prowadzi wykłady o kulturze cyfrowej w ramach kierunku Język i Społeczeństwo na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada również w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem badań nad Przyszłością. Prowadził seminarium o nowych mediach w Centrum Nauk Społecznych PAN (Graduate School for Social Research), a także, wraz z dr Adamem Ostolskim, seminarium Geo-polityka nad Wisłą i nie tylko – jak odzyskać ziemię i przyszłość w czasach kryzysu ekologicznego, we współpracy z fundacją Heinricha Bölla. Jest zastępcą redaktora naczelnego magazynu naukowego Kultura i rozwój.

 

Alek Tarkowski

Socjolog, twórca cyfrowych polityk publicznych i badacz społeczeństwa cyfrowego. Współtwórca i prezes Fundacji Centrum Cyfrowe, organizacji typu think-and-do tank budującej w Polsce cyfrowe społeczeństwo obywatelskie. Koordynator Creative Commons Polska oraz European Policy Fellow w organizacji Creative Commons. Współzałożyciel europejskiego stowarzyszenia Communia, działającego na rzecz cyfrowej domeny publicznej, oraz polskiej Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Członek Komitetu Sterującego Internet Governance Forum Polska oraz Rady Programowej School of Ideas SWPS. Absolwent Leadership Academy for Poland (rocznik 2017), w 2016 roku otrzymał tytuł New Europe 100 Challenger. W przeszłości członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów (2008-2011), członek Rady Informatyzacji i Rady Cyfryzacji (2011-2016) oraz Junior Fellow w McLuhan Program on Culture and Technology na University of Toronto.

Publikacje: 

Filiciak, M., Tarkowski, A. (2018). Poland: Where the State Ends, the Hamster Begins. w: Karaganis, J. (red.),“Shadow Libraries. Access to Knowledge in Global Higher Education”, The MIT Press.

Tarkowski, A., Wiens, K. (red.) (2016). Global Open Policy Index. Open Policy Network.

Filiciak M., Tarkowski, A. (2018). Czy androidy śnią o sprawiedliwości społecznej? w: “Dwutygodnik”.

Filiciak, M., Tarkowski, A. (2018). Odzyskać technologię, odzyskać przyszłość. w: „Dwutygodnik”.

 

Patrycja Wanat

Dziennikarka, reporterka, od 15 lat związana z radiem TOK FM. Wydawała informacje, prowadzi autorskie audycje związane z kulturą, jest laureatką nagrody PISFu, za projekt internetowy Prześwietlenie była nominowana do Grand Video Award. Współpracuje z Dzień Dobry TVN, prowadziła również program dzieje się na żywo w wp.pl. Pasję związaną z uprawą roślin powoli przekuwa w praktykę, interesuje się bioróżnorodnością, permakulturą i hodowlą kóz.

 

Monika Styczek-Kuryluk

Prowadzi wraz z mężem 33-hektarowe gospodarstwo ekologiczne o profilu roślinnym, w województwie lubelskim. Absolwentka SGGW, specjalizacja rolnictwo ekologiczne na Wydziale Rolnictwa i Biologii. Fundatorka i Prezeska Fundacji Mała Wielka Zmiana, która zajmuje się edukacją ekologiczną i wspiera rozwój gospodarstw ekologicznych w Polsce. Fundacja Mała Wielka Zmiana nawiązała współpracę z ogólnoświatowym ruchem Via Campesina i jest w stałym kontakcie z europejską filią tej organizacji. Prowadzi też rzecznictwo w Ministerstwie Rolnictwa i MSZ na rzecz Deklaracji Praw Chłopskich.

 

Elżbieta Korolczuk

Socjolożka, kulturoznawczyni i aktywistka na rzecz praw człowieka. Studiowała na Wydziale Psychologii i w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na uniwersytetach w Göteborgu i Södertörn oraz jako wykładowczyni Gender Studies na UW. W swoich badaniach zajmuje się tematyką płci kulturowej (gender), nowymi formami działalności obywatelskiej, społecznymi ruchami oddolnymi oraz nowymi technologiami reprodukcyjnymi. Wraz z  Renatą E. Hryciuk jest autorką dwóch książek na temat macierzyństwa i ojcostwa w Polsce i Rosji: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, Praktyki i Reprezentacje Macierzyństwa we Współczesnej Polsce (2012) oraz Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka (2015). Jest aktywnie zaangażowana w warszawski Strajk kobiet, należy także do zarządu Akcji Demokracja.

Publikacje:

Dziewuchy Dziewuchom – baśń o pewnej prywatyzacji z nieprostym morałem, Krytyka Polityczna, kwiecień 2018

Czarny Piątek jako pożegnanie z Kościołem, Krytyka Polityczna, marzec 2018

 

Aziliz Gouez

Analityczka i doradczyni ds. europejskich, była autorka przemówień dla prezydenta Irlandii

Aziliz jest obywatelką Francji i antropolożką z wykształcenia. Pomiędzy 2013 a 2017 r. Aziliz była główną autorką przemówień Prezydenta Irlandii, Michaela D. Higginsa. Zanim objęła tę funkcję, spędziła kilka lat pracując w Instytucie Jacques’a Delors’a w Paryżu, gdzie koncentrowała się na zagadnieniach europejskiej tożsamości, wewnątrzeuropejskich migracji, a także zajmowała się antropologią kapitalizmu we współpracy z Pascalem Lamy. Aziliz przebywała i prowadziła badania terenowe w wielu europejskich krajach, włączając w to Rumunię, Irlandię i państwa byłej Jugosławii.

Aziliz jest absolwentką Sciences Po Paris oraz École des Hautes Études en Sciences Sociales. Prowadziła również badania na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie zajmowała się konsekwencjami społecznymi irlandzkiego kryzysu zadłużeniowego. W ostatnim czasie publikowała na temat konsekwencji Brexitu dla Irlandii i zaangażowała się w przygotowania do europejskiej kampanii wyborczej. Ponadto nadzoruje projekt dotyczący populizmu dla IIEA z siedzibą w Dublinie.

 

Publikacje:

Ireland on the rocky road to Brexit – Policy paper

Forty years a-growing. An overview of Irish-EU relations – Report

 

Ałła Mitrofanova

Ałła Mitrofanova jest niezależną badaczką z Petersburga. Pisze o sztuce zaangażowanej, współczesnej filozofii, a także teorii i historii feminizmu. Uczestniczka Cyberfeminist International w 1997 roku. Zgłębia historię partii kobiecych oraz niejasnych relacji między bolszewikami i feministkami. Bierze udział w licznych feministycznych projektach związanych z polityką IT.

 

Marta Dzido

Pisarka, reżyserka, scenarzystka. Autorka powieści Ślad po mamie (2003), Małż (2005), Frajda (2018) powieści hipertekstowej Matrioszka (2013), książki reporterskiej Kobiety Solidarności (2016) oraz tekstów drukowanych w antologiach Wolałbym nie (2007), Walka jest kobietą (2012).

Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Jako reżyserka i scenarzystka zrealizowała wspolnie z Piotrem Śliwowskim dokumenty: Paktofonika – hip-hopowa podróż do przeszłości (2009), Downtown – Miasto Downów (2010) (nagrodzony m.in Hollywood Eagle Documentary Award) oraz Solidarność według kobiet (2014) – (nagrodzony m.in Beyond Borders – Krzysztof Kieślowski Award i specjalna nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej). Autorka zdjęć do filmu dokumentalnego Podziemne państwo kobiet (2009). Obecnie pracuje nad fabularyzowanym dokumentem Siłaczki, którego premiera planowana jest na listopad 2018.

 

Kalypso Nicolaïdis

Dyrektorka Centrum Studiów Międzynarodowych na Oksfordzie

Kalypso Nicolaïdis jest wykładowczynią stosunków międzynarodowych i dyrektorką Centrum Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Oksfordzkim. Kieruje katedrą Studiów nad Europą Południowo-Wschodnią na Oksfordzie i jest członkinią Rady ECFR. Wcześniej była profesorem w Kennedy School of Government Universytetu Harvardzkiego i Emil Noel-Straus Senior Fellow w NYU Law School. W latach 2008-2010 była członkinią tzw. Grupy Refleksji nad przyszłością Europy do 2030 r. pod przewodnictwem Felipe Gonzelza i pod egidą Rady Europejskiej. Służyła również jako doradca ds. Europejskich dla George’a Papanderou w latach 90. i na początku lat dwutysięcznych, dla rządu holenderskiego w 2004 r., a także dla rządu brytyjskiego, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, OECD i UNCTAD. Regularnie pisze o stosunkach międzynarodowych, zarządzania globalnego, etyki handlu, prawa i promocji demokracji, a także o wewnętrznych i zewnętrznych aspektach integracji Europejskiej. Jej ostatnie książki to Echoes of Empire: Memory, Identity and Colonial Legacies, Normative Power Europe Revisited i European Stories: Intellectual Debates on Europe in National Context.

Publikacje:

The Greco-German Affair in the Euro Crisis: Mutual Recognition Lost?

The Cassis Legacy: Kir, Banks, Plumbers, Drugs, Criminals and Refugees

European Stories: Intellectual Debates on Europe in National Contexts

 

Mark Galeotti

Wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pradze

Dr Mark Galeotti od lat 80. bada historię Rosji i jej problemy bezpieczeństwa. Wykształcony w Cambridge i LSE, obecnie prowadzi badania naukowe w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze, gdzie koordynuje działania Centrum Europejskiego Bezpieczeństwa. Jest również dyrektorem firmy konsultingowej Mayak Intelligence. W przeszłości wykładał w Centre of Global Affairs w New York University, był dyrektorem Wydziału Historii w Uniwersytecie Keele w Wielkiej Brytanii, doradzał brytyjskiemu Foreign Office, wykładał gościnnie na MGIMO (Moskwa), Uniwersytecie Karola (Praga) i w Rutgers (Newark) oraz pracował jako Visiting Fellow w ECFR.

Jest autorem m.in. Spetsnaz: Russia’s Special Forces i The Vory: Russia’s super mafia oraz był redaktorem The Politics of Security in Modern Russia i Russian & Soviet Organized Crime. Regularnie pisze do Jane’s Intelligence Review, Oxford Analytica, Business New Europe i innych mediów.

Publikacje:

Do the Western Balkans face a coming Russian storm?

Russia uncovered: writers on the World Cup host nation

Punishing Putin Just Makes Him Stronger

 

Karolina Wigura

Socjolożka, historyczka idei, dziennikarka i członkini Rady ECFR. Prowadząca sekcji politycznej w Kulturze Liberalnej i wykładowczyni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała nauki polityczne, socjologię i filozofię na UW oraz na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. W swoich badaniach koncentruje się na kwestiach etyki, pamięci oraz tożsamości w teorii socjologiczno-politycznej. W 2011 roku opublikowała artykuł Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki. Jest laureatką nagrody Grand Press 2008 za jej wywiad z Jürgenem Habermasem, Europa w przedśmiertnym paraliżu.

Publikacje:

Poland, Europe and Forgiveness as a Political Strategy after World War II

“Dämonologie. Polen vor vier verlorenen Jahren“ Osteuropa Heft 1-2/2016, S.109-117
„Die ausgebrannte Generation. Präsidentschaftswahlen in Polen 2015“ Osteuropa Heft 4/2015, S.47-55

 

Flavia Kleiner

Flavia Kleiner jest współprzewodniczącą i współzałożycielką szwajcarskiego ruchu politycznego Operation Libero. Jej praca koncentruje się na przyszłości demokracji, rządach prawa, obecnym wzroście popularności prawicowego populizmu i zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Operation Libero zyskał znaczenie w Szwajcarii w 2016 roku, kiedy z powodzeniem przeprowadził kampanię przeciwko tak zwanej „inicjatywie wykonawczej” Szwajcarskiej Partii Ludowej, która chciała wydalić obcokrajowców za drobne wykroczenia. Choć początkowo projekt ten cieszył się poparciem znacznej większości respondentów, ostatecznie został wyraźnie odrzucony w referendum, a Operation Libero przeprowadził kampanię nawołującą do poszanowania podstawowych zasad szwajcarskiej demokracji i rządów prawa. Ruch ten z powodzeniem prowadził kampanie związane z innymi inicjatywami i referendami, zawsze broniąc liberalnych wartości i przedstawiając optymistyczną wizję przyszłości. Flavia jest członkiem rady ECFR, a POLITICO zaliczyło ją do “28 osób, którzy ukształtują Europę w 2018 r.” Została również wyróżniona przez Forbes w rankingu “30 poniżej 30” w sekcji “Prawo i polityka”. Posiada tytuł licencjata z dziedziny współczesnej historii i prawa na Uniwersytecie we Fryburgu i spędziła rok na wymianie na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Mieszka w Zurychu w Szwajcarii.

O Flavii:

Lessons from Fighting Swiss Right-Wing Populism: Flavia Kleiner and Operation Libero, Civic Media

Who Will Lead Europe Now? Politico.eu

 

Andrzej Hałasiewicz

Socjolog wsi i ekonomista, łączący teorię z praktyką. Wieloletni pracownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych Instytutu Socjologii UMK w Toruniu oraz Ministerstwa Rolnictwa, gdzie m.in. organizował Departament Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych, a także koordynował przygotowanie strategii strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (1999), programu SAPARD oraz Krajowy Program Rozwoju Wsi na lata 2007-15. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2011-13. Stały Przedstawiciel Polski przy FAO w latach 2014-16, a w latach 2015-17 członek Komitetu Programowego FAO. Od sierpnia 2017 r. kieruje zespołem ekspertów projektu realizowanego dla ministerstwa rolnictwa w Ankarze.

 

prof. Jan Zielonka

Jan Zielonka jest profesorem Europeistyki na Uniwersytecie Oksfordzkim i profesorem w St. Antony’s College. Wcześniej wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Leiden, w Instytucie Europejskim Uniwersytetu we Florencji. Profesor Zielonka napisał do tej pory 18 książek, m. in. Czy Unia Europejska jest skazana na porażkę?, Europa jako Imperium, Natura Rozszerzonej Unii Europejskiej, a także Europa w Perspektywie Komparatystycznej. Jego najnowsza książka, Kontrrewolucja. Liberalna Europa w Odwrocie ukazała się w 2018 roku.

Publikacje:

Liberałowie przegięli – Kultura Liberalna, wywiad

Yes, you will suffer as well – Die Zeit

Europe is no longer safe – Die Zeit

Jeżeli ktoś mówi, że wyborca zgłupiał, to dla mnie nie jest demokratą – Gazeta Wyborcza, wywiad

 

Michał Paliński

Ekonomista badający wpływ nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo. Prowadzi badania w obszarze ekonomii prywatności w sieci oraz przyszłości internetu w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską. Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW oraz analityk w Digital Economy Lab UW.

Publikacje:

Mazur J., Paliński M., Sobolewski M. (2017). GDPR: A Step Towards a User-centric Internet? ”Intereconomics”, 52(4).

Sobolewski M., Paliński M. (2017). How much consumers value on-line privacy? Welfare assessment of new data protection regulation (GDPR), WNE Working Papers, 17(246).

Śledziewska K., et al. (2017). Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP. DELab UW.

Paliński M. (2016). Przyszłość pracy: między „uberyzacją” a automatyzacją. Raport DELab UW.

 

Ralf Fücks

Współzałożyciel Centre for Liberal Modernity, były Prezes Fundacji im. Heinricha Bolla

Absolwent nauk społecznych, politycznych i ekonomii, aktywny w ruchach studenckich w Heidelbergu i Bremie. Od 1982 roku jest członkiem Partii Zielonych w Niemczech.

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, problematyki państwa opiekuńczego, migracji oraz integracji europejskiej. Publikuje szeroko w gazetach i czasopismach międzynarodowych o tematyce ekologicznej i środowiskowej, sprawach europejskich i polityce międzynarodowej. Autor m.in. książki Intelligent Wachsen (Inteligentny wzrost, 2013), której polskie wydanie pt.: „Zielona rewolucja” ukazało się właśnie w serii Biblioteki Alternatyw Ekonomicznych „Le Monde diplomatique – edycja polska”.

Publikacje:

Zielony New Deal

Nowe podejście do rozwiązania kryzysu rosyjsko-ukraińskiego

Kryzys uchodźczy – egzamin z człowieczeństwa i sprawdzian polityczny dla Europy

 

Sylvie Kauffmann

Dziennikarka, redaktorka Le Monde

Sylvie Kauffmann zdobyła dyplomy w Paryskim Centrum Treningowym dla Dziennikarzy, Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Aix-en-Provence, Wydziale Prawa Uniwersytetu Provence Aix-Marseille oraz Uniwersytetu Deusto w Bilbao.

W 1979  rozpoczęła pracę dla Agencji French-Presse jako korespondentka zagraniczna, relacjonując z wielu miejsc na świecie. Osiem lat później, dołączyła do Le Monde jako moskiewska korespondentka gazety. Wkrótce została korespondentką dla Wschodniej i Środkowej Europy, co umożliwiło jej dokumentowanie upadku komunizmu i przemian demokratycznych. W 1993 Kauffmann została przeniesiona do Stanów Zjednocznonych, gdzie pracowała jako korespondentka w Waszyngtonie, a później szefowa biura w Nowym Jorku. W 2002 roku napisała nagradzaną serię artykułów o życiu w Stanach Zjednoczonych po atakach z 11 września.

Publikacje:

Trump Reveals Himself as the Bully of His Allies – The New York Times, July 2018

Longtemps marqueur de l’extrême droite, la question de l’identité est devenue mainstream – Le Monde, September 2018

 

Maciej Zakrocki

Dziennikarz, gospodarz programu “Co się stało?” w TOK FM

W ostatnich 15 latach głównie zajmował się problematyką europejską. Jego cykl „Debata po europejsku” w TVP INFO już dwukrotnie w siedmioletniej historii otrzymał grant z Parlamentu Europejskiego. W 2014 roku, w 10-tą rocznicę członkostwa Polski w UE wydał książkę „Przepustka do Europy”, która jest połączeniem własnych wspomnień z okresu negocjacji akcesyjnych, które śledził i relacjonował dla TVP i wywiadów z głównymi aktorami tamtych wydarzeń. Z TVP związany od 1985 roku. Od czerwca 2014 roku prowadzi autorską audycję w radiu Tok Fm od poniedziałku do piątku o 16.40 pt. „Co się stało?”.

 

Agnieszka Lichnerowicz

Szefowa redakcji zagranicznej Radia TOK FM i prowadząca program Światopodgląd.

Jako reporterka, relacjonowała wybory, konflikty i międzynarodowe spotkania podczas szczytów na całym świecie (podróżowała m.in. do Rosji i Gruzji, na Białoruś i Ukrainę, do ogarniętej tzw. Arabską Wiosną Afryki Północnej oraz do przechodzącej transformację Mjanmy). Jest m.in. laureatką Nagrody PAP im. R. Kapuścińskiego. Współprowadzi program “Poczytalni”. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.

 

 

Michał Sutowski

Członek Redakcji Krytyki Politycznej

Michał Sutowski jest absolwentem nauk politycznych, które połączył z dziennikarstwem w zawodowym życiu. Wśród jego zainteresowań znajdują się pytania o polityczną i gospodarczą (dez)integrację europejską, ekonomia polityczna zachodniego kapitalizmu, polityka Rosji oraz Niemiec, jak również historia inteligencji z Europy Wschodniej. Sutowski publikuje w „Dzienniku Opinii”, wcześniej również na portalu wp.pl. Zajmuje się również tłumaczeniami z angielskiego oraz niemieckiego (m.in. pracy Ivana Krasteva, Franza Waltera oraz Ulricha Becka). Jest koordynatorem Instytutu Studiów Zaawansowanych, będącego projektem Krytyki Politycznej.

 

Piotr Buras

Dyrektor Warszawskiego Biura European Council on Foreign Relations

Piotr Buras jest dziennikarzem, autorem publikacji oraz ekspertem w dziedzinie niemieckiej oraz europejskiej polityki. W latach 2008-2012 pracował jako publicysta Gazety Wyborczej na stałe mieszkając w Berlinie. Swoją karierę zaczął pod koniec lat 90-tych w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, jednym z pierwszych polskich think-tanków.

W czasie swojej kariery pracował także w Instytucie Studiów o Niemczech Uniwersytetu w Birmingham oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Piotr Buras był także Visiting Fellow w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie. Jego ostatnia książka “Muzułmanie i inni Niemcy. Republika berlińska wymyśla się na nowo” została opublikowana w 2011 roku.

Publikacje:

After Tusk: Poland in Europe 

The EU’s silent revolution

 

Irene Hahn-Fuhr

Dyrektorka Przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

Irene Hahn-Fuhr kieruje Przedstawicielstwem Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie od początku 2014 roku. Jako politolożka z wykształcenia, zajmuje się społecznymi aspektami procesów demokratyzacji, integracją europejską oraz stosunkami międzynarodowymi. Wcześniej w Instytucie Polityki Europejskiej (IEP), na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz w Niemieckiej Radzie do Spraw Zagranicznych (DGAP) badała przede wszystkim procesy zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej oraz stosunki polsko-niemieckie. Była także doradczynią frakcji Związek 90/Zieloni ds. polityki europejskiej w Bundestagu. Irene Hahn-Fuhr jest wice-prezeską Związku Strategii Integracji Europejskiej (EISA).

Publikacje:

 
Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.
Flickr
MixCloud
You Tube