Malwina Bakalarska

Dr Bakalarska specjalizuje się w dziedzinach socjologii, filozofii oraz kulturoznawstwa, jak i w obszarze Afryki Zachodniej. Od 2000 roku zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad problematyką czasu, w szczególności nad jego społecznym i kulturowym aspektem, stara się także uwzględniać dorobek w tej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
Drugim jej obszarem zainteresowań jest region Afryki Zachodniej i dokonujące się tam przemiany wywołane dyfuzją kulturową i nowymi wzorcami społeczno-gospodarczymi. Jest członkiem redakcji rocznika naukowego „Hemispheres. Studies on Cultures and Societes” (Wyd. IKŚiO PAN), a także członkiem Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, The International Association for Time Use Research (UK) oraz The International Society for the Study of Time (USA). Przez ostatnie 15 lat często odwiedza Afrykańskie miasta, obserwując ich rozwój I transformacje.

 

Zbigniew Palenica

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie podjął pracę w dużej firmie ubezpieczeniowej w Niemczech. Tam też skończył studia podyplomowe na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Od połowy lat dziewięćdziesiątych był zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. W 2003 roku został członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse i projekty inwestycyjne spółki, a od 2006 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W tym czasie odpowiadał za stronę finansową największych projektów firmy: pozyskiwanie środków z funduszy europejskich czy montaż finansowy przy udziale EBOiR oraz EBI.

Aktywnie działa w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz międzynarodowych strukturach UITP. W styczniu 2010 roku został wybrany na Przewodniczącego Komisji Lekkich Pojazdów Szynowych, jednocześnie obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu stowarzyszenia. W firmie Solaris Bus & Coach, jako Wiceprezes Zarządu, jest odpowiedzialny za Sprzedaż i Dział Pojazdów Szynowych.

 

Michał Olszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W administracji publicznej pracuje od ponad 18 lat. Kierował Biurem Obsługi Inwestorów, był przewodniczącym Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich. Pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Obecnie, jako wiceprezydent m.st. Warszawy jest odpowiedzialny między innymi za nadzór nad planowaniem strategicznym i pozyskiwaniem funduszy europejskich, politykę rozwoju gospodarczego czy działania z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska, rozwoju terenów zieleni i lasów miejskich. Michał Olszewski przewodzi warszawskiej Radzie ds. Polityki Innowacji.

 

Prof. Samuel Iyiola Oni

Prof. Samuel Iyiola Oni posiada licencjat z wyróżnieniem z Geografii. Uzyskał również stopień magistra jak i Ph.D w Urbanistyce i Transporcie Miejskim, odpowiednio w 1985 i 1992 r. Od tamtej pory prowadzi wykłady i badania w obszarze rozwoju miast, dynamiki ludności, rozwoju transportu miejskiego, planowania i zarządzania infrastrukturą. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi ze środowiskiem i planowaniem przestrzennym. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Lagos. Jest również konsultantem wielu międzynarodowych, federalnych, stanowych i lokalnych agencji, a także prywatnych organizacji.
Jego obecne inicjatywy badawcze zmierzają do opracowania skutecznych i trwałych dyrektyw politycznych w celu poprawy dynamiki czasoprzestrzennej w rozwoju i zarządzaniu transportem w Nigerii. W ramach swojej działalności badawczej, odwiedził ponad 50 krajów i 200 największych miast na świecie.

 

Susi Dennison

Susi Dennison jest senior policy fellow i dyrektorem programu European Power w ECFR, gdzie pracuje nad strategią, polityką i zarządzaniem europejskiej polityki zagranicznej w czasach wyzwań dla liberalnego porządku międzynarodowego. W szczególności zajmuje się problematyką praw człowieka, rządów prawa i sprawiedliwości oraz reakcją UE na kryzys uchodźczy. Wcześnie prowadziła przez pięć lat projekt ECFR „Foreign Policy Scorecard” i pracowała nad Afryką Północną w ramach programu MENA.
Przed dołączeniem do ECFR w 2010 r. Susi pracowała dla Amnesty International, prowadząc działania rzecznicze dotyczące ochrony i promocji praw człowieka w stosunkach UE z Afryką, Azją i Amerykami. Susi zaczęła swoją karierę w Departamencie Skarbu Wielkiej Brytanii, gdzie pracowała między innymi w zespole Koordynacji i Strategii UE podczas Konwentu Europejskiego.

 

Ralf Fücks

Absolwent nauk społecznych, politycznych i ekonomii, aktywny w ruchach studenckich w Heidelbergu i Bremie. Od 1982 roku jest członkiem Partii Zielonych w Niemczech.
Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, problematyki państwa opiekuńczego, migracji oraz integracji europejskiej. Publikuje się szeroko w gazetach i czasopismach międzynarodowych o tematyce ekologicznej i środowiskowej, sprawach europejskich i polityce międzynarodowej. Autor m.in. książki Intelligent Wachsen (Inteligentny wzrost, 2013), której polskie wydanie pt.: „Zielona rewolucja„, ukazało się właśnie w serii Biblioteki Alternatyw Ekonomicznych „Le Monde diplomatique – edycja polska”.

 

Sylvie Kauffmann

Kauffmann zdobyła dyplomy w Paryskim Centrum Treningowym dla Dziennikarzy, Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Aix-en-Provence, Wydziale Prawa Uniwersytetu Provence Aix-Marseille. Otrzymała również dyplom Uniwersytetu Deusto w Bilbao.
W 1979 Kauffmann rozpoczęła pracę dla Agencji French-Presse jako korespondentka zagraniczna, relacjonująca z wielu miejsc na świecie. Osiem lat później, dołączyła do Le Monde jako moskiewska korespondentka gazety. Wkrótce została korespondentką dla Wschodniej i Środkowej Europy, co umożliwiło jej dokumentowanie upadku komunizmu i przemian demokratycznych. W 1993 Kauffmann została przeniesiona do Stanów Zjednocznonych, gdzie pracowała jako korespondentka w Waszyngtonie, a później szefowa biura w Nowym Jorku. W 2002 roku napisała nagradzaną serię artykułów o życiu w Stanach Zjednoczonych po atakach z 11 września.

 

Judy Dempsey

Redaktor naczelna bloga Strategic Europe. Wcześniej prowadziła własną kolumnę dla International New York Times po tym, jak zakończyła swoją pracę niemieckiej korespondentki dla International Herald Tribune (2004-2011). W latach 2001-2004, była korespondentką dyplomatyczną Financial Times’a (FT) w Brukseli; pisała o rozszerzeniach NATO i Unii Europejskiej. Między rokiem 96’ a 01’ była szefem redakcji FT w Jerozolimie, korespondentką w Berlinie od 1992 do 1996 i korespondentką na Europę Wschodnią od 1990 do 1992. W latach 80’, Dempsey pisała z Wiednia o Centralnej i Wschodniej Europie dla FT, Irish Times, the Economist. Ukończyła Trinity College w Dublinie, gdzie studiowała historię i politologię. Znacząco przyczyniła się do powstania kilku książek o Europie Wschodniej. W 2013 została opublikowana jej książka o kanclerz Angeli Merkel „Das Phänomen Merkel”. Publikowała również analizy dla Carnegie o NATO i Niemczech. Jest laureatką kilku nagród dziennikarskich.

 

prof. Jan Zielonka

Wcześniej wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie w Leiden, w Instytucie Europejskim Uniwersytetu we Florencji. Profesor Zielonka napisał do tej pory 17 książek, m. in. „Czy Unia Europejska jest skazana na porażkę?”, oraz „Europa jako Imperium”, a także „Natura Rozszerzonej Unii Europejskiej”. Jego najnowsza książka ukazała się w 2015 roku nakładem Oxford University Press: Media i Polityka w Młodych Demokracjach. Europa w Perspektywie Komparatystycznej.

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prawnik i polityk, profesor nauk prawnych. Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992-2001, sprawowała także funkcję przewodniczącej Rady Polityki Pieniężnej (1998-2001). Wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz posłanka na sejm RP; od 2006 roku Prezydent m.st. Warszawy.
Priorytetem prezydentury Hanna Gronkiewicz-Waltz jest rozwój ekonomiczny, innowacyjność i otwarty dialog z mieszkańcami; zainicjowała i z powodzeniem ukończyła budowę Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz centralny odcinek drugiej linii metra. W 2012 roku, pod jej kierownictwem, miasto wdrożyło system rowerów publicznych Veturilo, czemu towarzyszyła budowa sieci nowych tras i ścieżek rowerowych. Ważnym osiągnieciem Hanny Gronkiewicz-Waltz jest rewitalizacja bulwarów wiślanych, cieszących się ogromną popularnością wśród warszawiaków i gości odwiedzających stolicę.

 
Facebook
Flickr
MixCloud
You Tube