ENG

Uczestnicy: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (Dyrektorka Biura OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka), prof. Joseph Soeters (profesor socjologii organizacyjnej na Uniwersytecie Tilburg w Holandii,), Agnieszka Wójcik (Młodzieżowa Delegatka RP do ONZ w kadencji 2019 – 2020)

Moderacja: Adam Dziedzic (Prezes Zarządu United Nations Association Poland)