ENG

Uczestnicy debaty: Kai-Olaf Lang (Senior Fellow w Fundacji Nauka i Polityka – SWP), Mateusz Szczurek (Główny ekonomista dla krajów UE w EBOiR), Shahin Vallée (Senior fellow w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej -DGAP)

Moderacja: Karolina Zbytniewska (Redaktorka naczelna EURACTIV.pl)