ENG

Debata z udziałem: Katarzyny Chimiak (Instytut Spraw Publicznych), Klementyny Suchanow (pisarka, redaktorka, tłumaczka, aktywistka ruchu kobiecego) oraz Taras Kuzio (Profesor na Wydziale Nauk Politycznych Narodowego Uniwersytetu Akademii Mohyla w Kijowie)

Moderacja: Grzegorz Rzeczkowski (socjolog i europeista)