ENG

Uczestnicy: Ewa Łabno-Falęcka (Dyrektorka ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska.), Marek Szolc (Radny m.st. Warszawy, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska), Maria Świetlik (Aktywistka Obozu dla Klimatu, członkini Komisji Krajowej związku zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”)

Moderacja: Piotr Trzaskowski (Kierownik Programu Energia & Klimat Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie)