ENG

Debata z udziałem: Ałły Mitrofanovej, Marty Dzido, Elżbiety Korolczuk, Agnieszki Lichnerowicz

Organizacja partnerska: Kolegium Europy Wschodniej