ENG

Uczestnicy dyskusji: Ralf Fücks, Michał Sutowski, Karolina Wigura

Organizator: Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie