ENG

Uczestnicy: Jeremy Shapiro (dyrektorem ds. Badańw ECFR), Rachel Rizzo (dyrektorka programów w Truman Center i Truman National Security Project), Michał Baranowski (dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund of the United States (GMF)

Moderacja: Adam Reichardt (redaktor naczelny New Eastern Europe)