ENG
Jana Puglierin

Jana Puglierin jest dyrektorką berlińskiego biura European Council on Foreign Relations od stycznia 2020 r. Kieruje również inicjatywą ECFR Rethink: Europe, która bada i ilustruje europejską współpracę w innowacyjny sposób.

Wcześniej kierowała Centrum Studiów nad Polityką Europejską im. Alfreda von Oppenheima przy Niemieckiej Radzie Stosunków Zagranicznych (DGAP). Przed dołączeniem do DGAP Puglierin była doradczynią ds. rozbrojenia, kontroli zbrojeń i nieproliferacji w Bundestagu, gdzie zajmowała się również sprawami związanymi z niemiecką i europejską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. W latach 2003-2010 była pracownicą naukową i wykładowczynią w katedrze nauk politycznych i historii współczesnej oraz w programie studiów północnoamerykańskich na Uniwersytecie w Bonn.

Jana uzyskała tytuł magistra i doktora w dziedzinie nauk politycznych, prawa międzynarodowego i europejskiego oraz socjologii na Uniwersytecie Friedricha Wilhelmsa w Bonn. Jej doktorat powstał na podstawie rozprawy o życiu i myśli Johna H. Herza.

Kaja Puto

Dziennikarka i redaktorka zajmująca się tematyką Europy Wschodniej, migracji i nacjonalizmu.

Współpracuje z mediami polskimi i zagranicznymi jako freelancerka. Związana z Krytyką Polityczną, stowarzyszeniem reporterów Rekolektyw i stowarzyszeniem n-ost – The Network for Reporting on Eastern Europe.

Absolwentka MISH UJ, studiowała też w Berlinie i Tbilisi. W latach 2015-2018 wiceprezeska wydawnictwa Ha!art.

Maciej Witucki

Od czerwca 2019 roku pełni funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, w latach 2006-2019 był wiceprezydentem organizacji. Wiceprzewodniczący, Członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Zasiada w radzie nadzorczej AXA Polska S.A. Od 2010 do 2017 roku był Prezesem Francuskiej Izby Gospodarczej w Polsce (CCIFP). Jest przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States oraz członkiem Zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka.

Patrycja Sasnal

Patrycja Sasnal jest politolożką i arabistką – ukończyła też filozofię. Pracuje jako kierowniczka Biura Badań i Analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jest członkinią rady European Council on Foreign Relations, European Working Group on Egypt i eksperckiej komisji ds. migracji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się polityką na Bliskim Wschodzie, radykalizacją, migracjami i filozofią polityki. Publikowała m.in. w The Guardian, Le Monde i Polityce. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, Sorbonie (Paris III) oraz na Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie. Była stypendystką Fulbrighta na SAIS, Johns Hopkins University w Waszyngtonie. Jej ostatnia książka pt.: Arendt, Fanon and Political Violence in Islam ukazała się w 2019 w wydawnictwie Routledge. Ma doktorat z nauk politycznych.

Adam Reichardt

Redaktor naczelny New Eastern Europe.

Dziennikarz, pisał m.in. dla Res Publica Nowa, Index on Censorship, The Atlantic Counciloraz Politico. Jest także członkiem rady redakcyjnej Central European Journal of International and Strategic Studies (CEJISS). Jest członkiem zespołu projektu Three Ukrainian Revolutions (3R) prowadzonego przez Kolegium Europejskie na kampusie Natolin w Warszawie. Jest także współgospodarzem serii podcastów „Talk Eastern Europe”.

Pan Reichardt ma tytuł magistra administracji publicznej w zakresie zarządzania publicznego i non-profit na Uniwersytecie George’a Masona w Fairfax w Wirginii w USA oraz tytuł licencjata z nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wisconsin.

Kristian Brakel

Analityk ds. polityki zagranicznej Bliskiego Wschodu i Turcji, dyrektor biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Turcji.

Kristian Brakel ukończył studia magisterskie na kierunku Middle Eastern studies na Uniwersytecie w Hamburgu i spędził długi okres czasu w Egipcie, Izraelu/ Okupowanym Terytorium Palestyny ​​(OPT), Jordanii, Syrii i Turcji. Po studiach odbył staż w zakresie studiów rozwojowych w berlińskim Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich (Seminar für Ländliche Entwicklung, SLE) i rozpoczął pracę jako oficer ds. współpracy politycznej w niemieckim Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych w OPT.

Brakel zajmował stanowiska starszego analityka politycznego państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej zarówno w międzynarodowej organizacji pozarządowej Crisis Action w Niemczech, jak i w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kierował biurem specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie oraz był doradcą politycznym specjalnego przedstawiciela UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

Shahin Vallée

Senior fellow w DGAP.

Shahin Valleé był starszym ekonomistą w Soros Fund Maganement i pisze aktualnie doktorat w Instytucie Europejskim London School of Economics and Political Science.

Do kwietnia 2015 roku pełnił funkcję doradcy ekonomicznego francuskiego ministra gospodarki i finansów. Wcześniej był doradcą ekonomicznym Przewodniczącego Rady Europejskiej w Brukseli. Jest również członkiem Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik.

W przeszłości Shahin był doradcą pro bono partii Zielonych w trakcie wyborów prezydenckich we Francji, zajmując się zagadnieniami ekonomicznymi i Europą.

Shahin otrzymał tytuł magistra na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, ukończył Sciences Po w Paryżu i uzyskał licencjat z ekonomii na Sorbonie.

Eva van de Rakt

Od 2019 r. jest dyrektorką biura Fundacji im. Heinricha Bölla w Brukseli. Z Fundacją im. Heinricha Bölla związana od 2001 r. Od 2004 r. do 2018 roku, jako dyrektorka biura w Pradze, odpowiadała za działalność Fundacji w Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Była członkinią Rady Dyrektorów Green European Foundation od 2014 do 2016 roku, obecnie jest członkinią jej walnego zgromadzenia. Od 2018 roku jest członkinią zarządu czesko-niemieckiego funduszu na rzecz przyszłości (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds).

Ukończyła studia na Uniwersytecie Muzyki i Teatru w Rotterdamie.

Gérard Araud

Gérard Araud jest francuskim dyplomatą, który pełnił funkcję ambasadora Francji w Stanach Zjednoczonych w latach 2014-2019.

We wrześniu 2006 r. Araud został mianowany dyrektorem generalnym ds. politycznych i bezpieczeństwa, zastępcą sekretarza generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pełnił również funkcję Stałego Przedstawiciela Francji przy ONZ oraz dyrektora generalnego ds. politycznych i bezpieczeństwa francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego.

Z ramienia Francji w latach 2006-2009 negocjował porozumienie nuklearne z Iranem. W Nowym Jorku, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, przyczynił się w szczególności do przyjęcia rezolucji w sprawie Libii (1970 i 1973 r.), Wybrzeża Kości Słoniowej (1975 r.), Demokratycznej Republiki Konga, Mali i Republiki Środkowoafrykańskiej oraz uczestniczył w debatach na temat kryzysu syryjskiego i ukraińskiego.

Jacek Kołtan

Filozof i politolog, studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jest pełnomocnikiem Dyrektora ds. naukowych w Europejskim Centrum Solidarności.

Interesuje się rozwojem współczesnej teorii społecznej i politycznej, hermeneutyką, antropologią filozoficzną i fenomenologią. W dotychczasowych badaniach zajmował się m.in. historią idei solidarności, ruchami społecznymi, pojęciem dizajnu społecznego i przeobrażeniami współczesnej tożsamości podmiotu. Był stypendystą fundacji KAAD w Berlinie i visiting scholar CUA w Waszyngtonie. Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikował m.in. Solidarność, demokracja, Europa (współred., 2020), Przesilenie. Nowa kultura polityczna (red., 2016), Solidarność i kryzys zaufania (red., 2014), Obywatele ACTA (współred., 2014), Wystawa Stała Europejskiego Centrum Solidarności. Antologia (współred., 2014), Der Mitmensch. Zur Identitätsproblematik des sozialen Selbst ausgehend von der Frühphilosophie Martin Heideggers und Karl Löwiths (2012).

Alexander Gabuev

Starszy analityk i przewodniczący programu rosyjskiego w programie Azja-Pacyfik w moskiewskim centrum Carnegie. Jego badania koncentrują się na polityce Rosji wobec Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, trendach politycznych i ideologicznych w Chinach oraz na relacjach Chin z ich sąsiadami – zwłaszcza tymi w Azji Środkowej.

Przed dołączeniem do Carnegie Gabuev był członkiem rady redakcyjnej wydawnictwa Kommersant i pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego Kommersant-Vlast, jednego z najbardziej wpływowych rosyjskich tygodników informacyjnych.

Gabuev rozpoczął swoją karierę w Kommersancie w 2007 roku, pracując jako starszy reporter dyplomatyczny, członek korpusu prasowego ówczesnego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa oraz jako zastępca redaktora zagranicznego w Kommersancie. Jego raporty dotyczyły stosunków Rosji z potęgami azjatyckimi oraz powiązań między rosyjskimi interesami biznesowymi a polityką zagraniczną.

Michał Baranowski

Dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund of the United States (GMF), w którym zapewnia ogólny strategiczny kierunek i przywództwo dla działań GMF w Polsce, państwach bałtyckich i grupy wyszehradzkiej.

Zajmuje się NATO, relacjami transatlantyckimi i polityką zagraniczną USA, jest regularnie cytowany w mediach takich jak Associated Press, Financial Times, New York Times, Wall Street Journal, Die Welt, Rzeczpospolita, Reuters, Axios, Le Soir, Washington Post and Foreign Affairs. Publikuje w polskich, amerykańskich i europejskich mediach. Jest członkiem polsko-niemieckiej grupy refleksji założonej przez prezydentów Polski i Niemiec.

Jest absolwentem studiów magisterskich z europeistyki na  Uniwersytecie w  Maastricht, studiował również w Uniwersytecie Mercer w USA oraz na Oksfordzie.

Alberto Alemanno

Jest profesorem prawa i polityki Unii Europejskiej w HEC Paris. Jest także profesorem wizytującym w College of Europe w Brugii oraz w Szkole Polityki Publicznej Uniwersytetu Tokijskiego.

Jest autorem ponad czterdziestu artykułów naukowych i kilku książek akademickich, takich jak „Nudge and the Law – A European Perspective”. Jego najnowsza książka to „Lobbying for Change: Find Your Voice to Create a Better Society”.

Jest założycielem startupu The Good Lobby.

Zasiada w zarządzie kilku organizacji, takich jak European Alternatives, VoxEurop, Friends of Europe, Access Info Europe, a także w ruchu obywatelskim We Move.

Alberto regularnie współpracuje z Le Monde, The Guardian, Bloomberg, Politico Europe, Forbes i Il Sole 24 Ore, a jego prace naukowe i publicystyczne były prezentowane w The Economist, The New York Times, Financial Times, Libération i Science and Nature.

Jest absolwentem Harvard Law School, College of Europe i posiada doktorat z prawa międzynarodowego i ekonomii Uniwersytetu Bocconi.

Janka Oertel

Jest dyrektorką Programu Azja w European Council on Foreign Relations. 

Wcześniej pracowała jako Senior Fellow w programie azjatyckim w German Marshall Fund of the United States (GMF) w biurze w Berlinie, gdzie zajmowała się polityką transatlantycką w Chinach, w tym nowymi technologiami, chińską polityką zagraniczną i bezpieczeństwem w Azji Wschodniej.

Przed dołączeniem do GMF pełniła funkcję dyrektorki programowej w biurze Fundacji Körbera w Berlinie. Posiada tytuł doktora Uniwersytetu w Jenie. Jej praca doktorska dotyczyła chińskiej polityki w ONZ. 

Była gościem w Niemieckim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa (SWP Berlin) i pracowała w siedzibie ONZ w Nowym Jorku jako Carlo-Schmid-Fellow. 

Publikowała na tematy związane ze stosunkami UE-Chiny, USA-Chiny, bezpieczeństwem w regionie Azji i Pacyfiku, chińską polityką zagraniczną, 5G i nowymi technologiami.

Piotr Buras

Dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations.

Piotr Buras jest dziennikarzem, autorem publikacji oraz ekspertem w dziedzinie niemieckiej oraz europejskiej polityki. W latach 2008-2012 pracował jako publicysta Gazety Wyborczej na stałe mieszkając w Berlinie. Swoją karierę zaczął pod koniec lat 90-tych w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, jednym z pierwszych polskich think-tanków.

W czasie swojej kariery pracował także w Instytucie Studiów o Niemczech Uniwersytetu w Birmingham oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Piotr Buras był także Visiting Fellow w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie. Jego ostatnia książka “Muzułmanie i inni Niemcy. Republika berlińska wymyśla się na nowo” została opublikowana w 2011 roku.

Joanna Maria Stolarek

Dyrektorka warszawskiego biura Fundacji im. Heinricha Bölla od października 2019 r.

Z zawodu dziennikarka i publicystka. Studiowała filologię niemiecką, słowiańską i hiszpańską na Karls-Eberhardt-Universität w Tybindze. Zanim oddała się zawodowo dziennikarstwu, była pracowniczką naukową na wydziale ekonomii i prawa gospodarczego na Hochschule für Wirtschaft und Umwelt w Geislingen/Steige.

Po szkole dziennikarskiej w Monachium pracowała jako redaktorka i komentatorka polityczna w Südwest Presse w Ulm, w Märkische Oderzeitung we Frankfurcie nad Odrą i w Neue Berliner Redaktionsgesellschaft w Berlinie. Zaangażowanie na rzecz różnorodności – także w mediach –  zaprowadziło ją do organizacji pozarządowej Neue deutsche Medienmacher, która działa na rzecz różnorodności w mediach oraz dba o to, aby teksty i artykuły powstawały z wrażliwością na różnorodność kulturową. Tam była członkinią zarządu oraz kierowała projektami medialnymi.

Joanna Stolarek publikuje w różnych mediach, uwzględniając polsko-niemiecki punkt widzenia. Jej specjalna dziedzina to polityka – zwłaszcza niemiecka i polska. Wyjaśnia Polskę Niemcom, a Niemcy Polakom. Ponadto angażuje się jako mentorka wspomagając zwłaszcza kobiety w ich rozwoju zawodowym.”

Gerald Knaus

Jest prezesem i założycielem think-tanku European Stability Initiative (ESI). Po studiach w Oksfordzie, Brukseli i Bolonii, uczył ekonomii uniwersyteckiej w Ukrainie i przez dziesięć lat pracował dla organizacji pozarządowych i międzynarodowych w Bośni i Kosowie.

Publikował obszernie na temat kryzysu uchodźczego na Morzu Egejskim i środkowej części Morza Śródziemnego, a także korupcji w Radzie Europy. W 2011 roku napisał książkę „Can Intervention Work?”.

Jest członkiem-założycielem European Council on Foreign Relations i przez pięć lat był członkiem w Carr Center for Human Rights Policy w Harvard University’s Kennedy School. W latach 2018/2019 był stypendystą w Institute for Human Sciences (IWM) w Wiedniu.

W 2020 roku wydał książkę „Welche Grenzen brauchen wir?” („Jakich granic potrzebujemy?”) Na temat przyszłości polityki uchodźczej i migracyjnej. Prowadzi bloga www.rumeliobserver.eu.

Franziska Brantner

Od 2013 roku członkini niemieckiego Bundestagu z ramienia Sojusz 90 / Zieloni. Od lutego 2018 r. pełni funkcję sekretarza parlamentarnego i rzecznika prasowego do spraw europejskich; członkini Komisji do spraw Unii Europejskiej i zastępczyni członka Komisji do spraw zagranicznych.

W latach 2013-2017 była rzeczniczką ds. Polityki dziecięcej i rodzinnej oraz zastępczynią członka Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisji Spraw Zagranicznych. Od 2014 r. pełniła funkcję przewodniczącej Podkomisji ds. Zapobiegania Kryzysom Obywatelskim, Rozwiązywania Konfliktów i Działań w Sieci.

Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2013. Ma podwójny dyplom z nauk politycznych i ekonomii, studiowała na Sciences Po Paris oraz Columbia University w Nowym Jorku; zrobiła doktorat na Uniwersytecie Mannheim, badając możliwość reform w ONZ.

Rachel Rizzo

Jest dyrektorką programów w Truman Center i Truman National Security Project. Ostatnio spędziła rok w Berlinie jako stypendystka Fundacji Roberta Boscha. Rachel pracowała również ponad cztery lata w Center for a New American Security, obecnie jest członkinią Transatlantic Security Program. Jej badania koncentrują się przede wszystkim na bezpieczeństwie europejskim, NATO i stosunkach transatlantyckich.

Jest częstą komentatorką w tematach bezpieczeństwa europejskiego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a przygotowywała analizy m.in. dla The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, NPR, LA Times i The Atlantic.

Ivan Krastev

Ivan Krastev jest przewodniczącym Centrum Strategii Liberalnych (Center for Liberal Strategies) i stałym członkiem Instytutu Nauk o Człowieku IWM Vienna. Jest członkiem zarządu Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych, członkiem Rady Nadzorczej Międzynarodowej Grupy Kryzysowej (The International Crisis Group) oraz autorem opinii dla New York Times.

Jego książka, której współautorem jest Stephen Holmes, „The Light that Failed: A Reckoning” (Allen Lane, 2019) zdobyła 30. doroczną nagrodę Lionela Gelbera. Jest autorem „After Europe” (UPenn Press, 2017); „Democracy Disrupted. The Global Politics on Protest” (UPenn Press, 2014) oraz „In Mistrust We Trust: Can Democracy Survive When We Don’t Trust Our Leaders?” (TED Books, 2013). Ivan Krastev jest laureatem Nagrody im. Jeana Améry’ego w kategorii European Essay Writing 2020. Jego najnowsza książka „Is it Tomorrow, Yet? How the Pandemic Changes Europe” została opublikowana w ponad 20 językach w połowie czerwca 2020 r. i ukaże się w języku angielskim w październiku 2020 r. pod wydawnictwem Penguin.

Jeremy Shapiro

Jest dyrektorem ds. Badań w European Council on Foreign Relations. Zajmuje się polityką zagraniczną USA i stosunkami transatlantyckimi.

Shapiro był wcześniej członkiem Project on International Order and Strategy oraz Center on the United States and Europe w Brookings, gdzie redagował blog Order from Chaos dotyczący polityki zagranicznej. Przed Brookings był członkiem zespołu ds. Planowania polityki w Departamencie Stanu USA, gdzie doradzał sekretarzowi stanu ds. Polityki USA w Afryce Północnej i Lewancie. Był także starszym doradcą zastępcy sekretarza stanu ds. Europejskich i euroazjatyckich Philipa Gordona, udzielając strategicznych wskazówek w wielu różnych kwestiach polityki zagranicznej USA i Europy.

Reinhard Bütikofer

Jest posłem do Parlamentu Europejskiego (Zieloni / EFA). Zasiada w Komitecie ds. Zagranicznych (AFET), gdzie pełni funkcję rzecznika ds. Zagranicznych Zielonych / EFA, oraz w Komitecie ds. Handlu Międzynarodowego (INTA) jako zastępca członka. Jest przewodniczącym Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Stosunków z Chińską Republiką Ludową, a także członkiem Delegacji w Stanach Zjednoczonych i zastępcą członka Delegacji ASEAN.

W latach 2012-2019 był współprzewodniczącym Europejskiej Partii Zielonych. Przed wybraniem do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Bütkofer był współprzewodniczącym Niemieckiej Partii Zielonych BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (od 2002 do 2008). W latach 1998-2002 był sekretarzem generalnym partii. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego grupy Zielonych w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. Od 1988 do 1996 był posłem do parlamentu landu Badenia-Wirtembergia.

Jego zaangażowanie z niemieckimi Zielonymi zaczęło się, gdy został wybrany na członka rady miejskiej w Heidelbergu w 1984 roku. Oprócz pełnienia funkcji w partii i parlamencie Bütkofer jest członkiem Rady Doradczej ds. Europy / Transatlantyku oraz Zgromadzenia Ogólnego Fundacji im. Heinricha Bölla, Klubu NABU, Stowarzyszenia Niemiecko-Izraelskiego i Niemiecko-Chińskiego Forum Dialogu.

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta i pisarz, komentator w tygodniku „Polityka”, zajmuje się  tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.

Autor wielu książek, w tym „Zatrutej studni” nominowanej do Nagrody Literackiej Nike w 2003 r. Niedawno wydał „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata”. Kurator programu „Miasto przyszłości/Laboratorium Wrocław” podczas Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Wraz z dr Adamem Ostolskim prowadził seminarium Geo-polityka nad Wisłą i nie tylko – jak odzyskać ziemię i przyszłość w czasach kryzysu ekologicznego, we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla.Wykłada w Collegium Civitas i Graduate School for Social Research Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego PEN-Clubu.

Prowadzi blog „Antymatrix”. 

Ellen Ueberschär

Od lipca 2017 r. Ellen Ueberschär jest, wraz z Barbarą Unmüßig, jedną z prezesek Fundacji im. Heinricha Bölla. Jako prezeska Fundacji odpowiada za wydział polityki wewnętrznej Fundacji, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz za referat Unii Europejskiej i Ameryki Północnej. Ponadto kieruje działem stypendiów, „Zieloną Akademią” – think tankiem naukowców i polityków, a także archiwum badawczym „Grünes Gedächtnis” (Archiwum Zielonej Pamięci).

W latach 2006-2017 była sekretarzem generalnym niemieckiego Zgromadzenia Kościoła Protestanckiego (Deutscher Evangelischer Kirchentag). W ramach tej funkcji, koordynowała sześć Kongresów Kościoła Protestanckiego i jeden ekumeniczny. Wcześniej, jako wyświęcona pastorka, była dziekanem programu studiów z zakresu teologii, etyki i prawa w Evangelische Akademie Loccum.

Elżbieta Korolczuk

Socjolożka, kulturoznawczyni i aktywistka na rzecz praw człowieka.

Pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i w Ośrodku Studiów Amerykańskich, UW. W swoich badaniach zajmuje się tematyką płci kulturowej (gender), ruchami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim. Jest autorką licznych artykułów naukowych oraz książek. Jej najnowsze publikacje to: Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia przygotowana we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press, 2017); Civil Society revisited: Lesssons from Poland wydana z Kerstin Jacobsson (Berghahn Books, 2017). W 2019 ukazała się książka Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet wydana przez Europejskie Centrum Solidarności w 2019 (we współpracy z Beatą Kowalską, Claudią Snochowską-Gonzalez i Jennifer Ramme), w druku jest książka (Anti)Gender Politics in the Populist Moment napisana z Agnieszką Graff (Routledge, 2021).

Dr Korolczuk jest też działaczką społeczną i komentatorką. Jest honorową członkinią Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, członkinią rady Fundacji „Akcja Demokracja” oraz członkinią Rady Kobiet przy Prezydencie Warszawy.