ENG

Już teraz odczuwamy ekonomiczne i gospodarcze skutki pandemii: niedopinające się budżety państw wraz ze zwiększonymi wydatkami na ochronę zdrowia, znaczne szkody dla wielu gałęzi gospodarki czy instytucji kultury w wyniku zamknięcia zakładów pracy, sklepów, szkół czy teatrów. A podobno najgorsze ciągle przed nami. Jak należy oceniać sposoby reakcji na zapaść ekonomiczną wywołaną koronawirusem podejmowane przez państwa członkowskie i instytucje UE? Czy Fundusz Odbudowy może być przełomowy dla europejskiego modelu gospodarczego? Jakie będą jego szczegółowe rozwiązania i czy pozwoli on na realizację celów klimatycznych? Jaką rolę odegra dalsza cyfryzacja? W jaki sposób możemy zapewnić konkurencyjność UE na arenie globalnej w obliczu zmieniającego się układu sił i nadchodzącego kryzysu? 

Transmisja na Facebooku

Transmisja na Youtube