ENG

Strefa wiedzy

Świat pod lupą. 2019. Debata zamykająca: Jaka Polska, w jakiej Europie? Widziane z oddali.

Uczestnicy debaty: Olaf Bock (dziennikarz ARD w Warszawie), Ingrid Brekke (pisarka, dziennikarka), Christian Davies (korespondent The Guardian i The Observer w Warszawie), Emilie van Outeren (korespondentką na Europę Środkowo-Wschodnią, publikuje przede wszystkim w NRC Handelsblad)

Moderacja: Piotr Buras (dyrektor Warszawskiego Biura European Council on Foreign Relations), Joanna Maria Stolarek (dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie)

Świat pod lupą 2019. Debata: Pożegnanie z francusko-niemiecką Europą?

Uczestnicy debaty: Kai-Olaf Lang (Senior Fellow w Fundacji Nauka i Polityka – SWP), Mateusz Szczurek (Główny ekonomista dla krajów UE w EBOiR), Shahin Vallée (Senior fellow w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej -DGAP)

Moderacja: Karolina Zbytniewska (Redaktorka naczelna EURACTIV.pl)

Świat pod lupą 2019. Debata: Czy (tylko) kobiety mogą uratować świat?

Debata z udziałem: Justyny Gotkowskiej (koordynatorki projektu „Bezpieczeństwo i obronność w Europie Północnej” w Ośrodku Studiów Wschodnich), Stefana Gullgrena (ambasadora Szwecji w Polsce) oraz Agnieszki Lichnerowicz (szefowej redakcji zagranicznej Radia TOK FM)

Moderacja: Adam Traczyk (prezes Fundacji Global.Lab)

Świat pod lupą 2019. Debata: Czy ONZ jest passe? Rola organizacji międzynarodowych w budowaniu ładu międzynarodowego

Uczestnicy: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (Dyrektorka Biura OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka), prof. Joseph Soeters (profesor socjologii organizacyjnej na Uniwersytecie Tilburg w Holandii,), Agnieszka Wójcik (Młodzieżowa Delegatka RP do ONZ w kadencji 2019 – 2020)

Moderacja: Adam Dziedzic (Prezes Zarządu United Nations Association Poland)

Świat pod lupą 2019. Debata: Sojusz Kremla i europejskiej prawicy

Debata z udziałem: Katarzyny Chimiak (Instytut Spraw Publicznych), Klementyny Suchanow (pisarka, redaktorka, tłumaczka, aktywistka ruchu kobiecego) oraz Taras Kuzio (Profesor na Wydziale Nauk Politycznych Narodowego Uniwersytetu Akademii Mohyla w Kijowie)

Moderacja: Grzegorz Rzeczkowski (socjolog i europeista)

Świat pod lupą 2019. Debata: Sojusze na rzecz klimatu – kto i jak może uratować świat?

Uczestnicy: Ewa Łabno-Falęcka (Dyrektorka ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska.), Marek Szolc (Radny m.st. Warszawy, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska), Maria Świetlik (Aktywistka Obozu dla Klimatu, członkini Komisji Krajowej związku zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”)

Moderacja: Piotr Trzaskowski (Kierownik Programu Energia & Klimat Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie)

Świat pod lupą 2019. Debata: Jak Chiny zmieniają porządek świata

Debata z udziałem Katarzyny Golik (adiunktki w Centrum Badań Azji i Pacyfiku Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk) oraz prof. Bogdana Góralczyka (dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego)

Moderacja: Rafał Tomański (dziennikarz, japonista, autor książek o Japonii i obu Koreach)

Świat pod lupą 2019. Debata otwierająca: Czy istnieje europejski model życia i czy trzeba go bronić?

Uczestnicy debaty: Sylvie Kauffmann (redaktorka Le Monde), Manuel Sarrazin (poseł do Bundestagu), Ziemowit Szczerek (dziennikarz, pisarz), Ellen Ueberschär (prezeska Fundacji im. Heinricha Bölla)

Moderacja: Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura European Council on Foreign Relations